داده ها

آخرین معامله 5,701 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,701 0.00 0.00
اولین قیمت 5,701
قیمت دیروز 5,701
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,701 5,159
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 104,058

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 342.06 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 14,458 5,460 5,700 13,000 2
1 2,000 5,450 5,701 29,281 2
1 2,000 5,430 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65