داده ها

آخرین معامله 22,685 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,685 0.00 0.00
اولین قیمت 22,685
قیمت دیروز 22,685
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,620 7,800
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 57,857

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.361 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 22,685 509,581 73
0 0 0 22,686 39,500 3
0 0 0 22,688 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65