داده ها

آخرین معامله 6,090 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,997 0.00 0.00
اولین قیمت 5,817
قیمت دیروز 5,997
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,426 5,814
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 85,616

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 359.82 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,319 6,088 6,176 16,448 1
1 4,321 6,030 6,236 1,000 1
1 50,000 6,014 6,237 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65