داده ها

آخرین معامله 13,869 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,869 0.00 0.00
اولین قیمت 13,869
قیمت دیروز 13,869
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,620 7,800
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 57,857

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 832.14 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
81 568,863 13,869 16,174 11,111 2
1 100 13,642 0 0 0
1 1,000 13,001 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65