قیمت پایانی تغییر درصد
8,842 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,991 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,842 0.00 0.00
اولین قیمت 8,631
قیمت دیروز 8,842
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,956 5,390
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1193670
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 92,507

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.768 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
63 2.332 میلیون 8,991 9,000 13,148 2
18 826,165 8,990 9,077 390 1
1 20,000 8,989 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65