قیمت پایانی تغییر درصد
14,921 547.00 3.81

داده ها

آخرین معامله 14,792 418.00 2.91
قیمت پایانی 14,921 547.00 3.81
اولین قیمت 14,400
قیمت دیروز 14,374
بازه روز 15,092 14,400
قیمت مجاز 15,092 13,656
بازه هفته 15,190 13,000
بازه سال - -
P/E -2014335
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 913
حجم معاملات 2.506 میلیون
ارزش معاملات 37.384 میلیارد
ارزش بازار 2.984 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.406 میلیون 2.506 میلیون
حقوقی 100,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 364 280
حقیقی 363 280
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.492 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 14,601 14,850 75 1
2 1,500 14,502 14,947 1,000 1
1 4,440 14,501 14,948 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65