داده ها

آخرین معامله 3,039 144.00 4.97
قیمت پایانی 2,895 0.00 0.00
اولین قیمت 3,039
قیمت دیروز 2,895
بازه روز 3,039 3,039
قیمت مجاز 3,039 2,751
بازه هفته 3,027 3,027
بازه سال - -
P/E -390825
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 173,010

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 50
ارزش معاملات 151,950
ارزش بازار 579 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6,550 6,550
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 3
حقیقی 1 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
39 1.413 میلیون 3,039 0 0 0
3 74,924 3,034 0 0 0
1 34,442 2,890 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65