قیمت پایانی تغییر درصد
11,718 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,501 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,718 0.00 0.00
اولین قیمت 11,689
قیمت دیروز 11,718
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,087 10,937
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1581930
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.344 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,494 11,702 11,750 2,801 1
3 30,106 11,501 11,769 1,500 1
2 1,200 11,500 11,785 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65