قیمت پایانی تغییر درصد
15,682 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,760 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,682 0.00 0.00
اولین قیمت 16,180
قیمت دیروز 15,682
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,511 14,939
بازه هفته 16,500 14,900
بازه سال - -
P/E -2117070
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.136 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 15,542 15,859 15,277 1
1 400 15,540 15,869 300 1
1 50 15,535 15,882 4 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65