داده ها

آخرین معامله 4,580 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,591 0.00 0.00
اولین قیمت 4,520
قیمت دیروز 4,591
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,949 4,479
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2566369
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.296 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,199 4,580 4,595 38,990 1
1 2,328 4,566 4,599 318 1
1 9,300 4,565 4,600 23,173 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65