داده ها

آخرین معامله 5,298 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,273 0.00 0.00
اولین قیمت 5,295
قیمت دیروز 5,273
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,419 3,999
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2947607
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.637 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,266 5,266 5,298 15,767 2
1 4,532 5,240 5,299 11,008 3
1 11,400 5,234 5,320 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65