داده ها

آخرین معامله 5,100 223.00 4.57
قیمت پایانی 5,053 176.00 3.61
اولین قیمت 5,020
قیمت دیروز 4,877
بازه روز 5,100 4,926
قیمت مجاز 4,419 3,999
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2824627
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 443
حجم معاملات 1.008 میلیون
ارزش معاملات 5.094 میلیارد
ارزش بازار 2.527 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.008 میلیون 1.008 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 189 155
حقیقی 189 155
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 5,111 5,111 1,000 1
1 5,000 5,071 5,115 1,300 2
1 10,000 5,070 5,116 2,127 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65