قیمت پایانی تغییر درصد
16,745 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,042 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,745 0.00 0.00
اولین قیمت 16,800
قیمت دیروز 16,745
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,042 15,420
بازه هفته 17,042 15,111
بازه سال - -
P/E 9360455
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.373 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
43 196,582 17,042 17,348 458 1
2 21,500 17,000 18,055 2,700 1
2 7,443 16,800 18,115 5,280 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65