قیمت پایانی تغییر درصد
5,539 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,539 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,539 0.00 0.00
اولین قیمت 5,539
قیمت دیروز 5,539
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,539 5,013
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3096301
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.77 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
333 10.281 میلیون 5,539 5,577 10,000 1
2 2,307 5,507 5,609 205 1
1 200 5,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65