قیمت پایانی تغییر درصد
6,213 5.00 0.08

داده ها

آخرین معامله 6,171 37.00 0.60
قیمت پایانی 6,213 5.00 0.08
اولین قیمت 6,250
قیمت دیروز 6,208
بازه روز 6,250 6,150
قیمت مجاز 6,518 5,898
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 186390
تعداد سهام 2.936 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.175 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 330
حجم معاملات 2.303 میلیون
ارزش معاملات 14.312 میلیارد
ارزش بازار 18.244 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 580,011 1.531 میلیون
حقوقی 1.723 میلیون 772,200
تعداد خرید فروش
مجموع 76 118
حقیقی 68 115
حقوقی 8 3
تغییر حقوقی به حقیقی 5.91 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,500 6,171 6,210 30,000 1
1 88,762 6,170 6,238 9,000 1
1 400 6,166 6,239 24,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65