قیمت پایانی تغییر درصد
5,067 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,090 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,067 0.00 0.00
اولین قیمت 5,034
قیمت دیروز 5,067
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,439 4,921
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 152010
تعداد سهام 2.936 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.175 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.879 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,929 5,100 5,138 3,914 1
1 10,000 5,090 5,150 7,150 2
1 1,957 5,085 5,160 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65