قیمت پایانی تغییر درصد
4,452 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,452 0.00 0.00
اولین قیمت 4,623
قیمت دیروز 4,452
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,206 4,712
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 133560
تعداد سهام 2.936 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.175 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.073 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,500 4,400 4,467 31,524 1
2 72,897 4,399 4,469 10,000 1
1 31,215 4,277 4,470 7,400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65