قیمت پایانی تغییر درصد
7,295 123.00 1.66

داده ها

آخرین معامله 7,379 39.00 0.53
قیمت پایانی 7,295 123.00 1.66
اولین قیمت 7,400
قیمت دیروز 7,418
بازه روز 7,400 7,080
قیمت مجاز 7,788 7,048
بازه هفته 7,504 7,145
بازه سال - -
P/E 218850
تعداد سهام 2.936 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.175 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 939
حجم معاملات 3.03 میلیون
ارزش معاملات 22.107 میلیارد
ارزش بازار 21.421 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.465 میلیون 2.813 میلیون
حقوقی 565,335 217,494
تعداد خرید فروش
مجموع 393 282
حقیقی 391 279
حقوقی 2 3
تغییر حقوقی به حقیقی 2.538 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 7,310 7,390 2,047 1
2 10,313 7,300 7,395 5,204 2
1 270 7,295 7,400 2,789 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65