قیمت پایانی تغییر درصد
6,418 18.00 0.28

داده ها

آخرین معامله 6,349 51.00 0.80
قیمت پایانی 6,418 18.00 0.28
اولین قیمت 6,540
قیمت دیروز 6,400
بازه روز 6,540 6,302
قیمت مجاز 6,720 6,080
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 192540
تعداد سهام 2.936 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.175 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 639
حجم معاملات 2.614 میلیون
ارزش معاملات 16.776 میلیارد
ارزش بازار 18.846 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.032 میلیون 1.049 میلیون
حقوقی 582,005 1.565 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 280 96
حقیقی 277 90
حقوقی 3 6
تغییر حقوقی به حقیقی 6.306 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,545 6,349 6,350 2,645 1
1 50,000 6,310 6,380 6,693 1
1 8,000 6,308 6,401 4,050 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65