قیمت پایانی تغییر درصد
5,835 307.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 5,835 307.00 5.00
قیمت پایانی 5,835 307.00 5.00
اولین قیمت 5,835
قیمت دیروز 6,142
بازه روز 5,835 5,835
قیمت مجاز 5,206 4,712
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 175050
تعداد سهام 2.936 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.175 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 165
حجم معاملات 1.351 میلیون
ارزش معاملات 7.886 میلیارد
ارزش بازار 17.134 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 326,423 0
حقوقی 1.025 میلیون 1.351 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 103 5
حقیقی 101 0
حقوقی 2 5
تغییر حقوقی به حقیقی 1.905 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 30,391 5,677 5,835 7.808 میلیون 138
1 1,000 5,468 5,896 30,550 1
1 198 5,260 5,897 30,455 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65