قیمت پایانی تغییر درصد
4,875 212.00 4.55

داده ها

آخرین معامله 4,896 233.00 5.00
قیمت پایانی 4,875 212.00 4.55
اولین قیمت 4,738
قیمت دیروز 4,663
بازه روز 4,896 4,652
قیمت مجاز 5,206 4,712
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 146250
تعداد سهام 2.936 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.175 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,778
حجم معاملات 16.281 میلیون
ارزش معاملات 79.372 میلیارد
ارزش بازار 14.315 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.516 میلیون 3.403 میلیون
حقوقی 7.764 میلیون 12.878 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 224 155
حقیقی 188 151
حقوقی 36 4
تغییر حقوقی به حقیقی 24.929 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
23 2.012 میلیون 4,896 4,900 684 1
1 16,493 4,860 4,930 2,700 1
1 4,000 4,851 4,932 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65