افشای اطلاعات بااهمیت - (اتمام تعهدات قبلی - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
افشای اطلاعات بااهمیت - (تعدیلات سنواتی - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
افشای اطلاعات بااهمیت - (تعدیلات سنواتی - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (اتمام تعهدات قبلی - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیگیری اخذ مشوق های ماده ۲۰ تسهیلات ارزی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مجموع موارد: 79 عدد در 9 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
0 0.00

داده ها

آخرین معامله 0 0.00
قیمت پایانی 0 0.00
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 0
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 13,397 13,015
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 0
سهام شناور -
حجم مبنا 0

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار -
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی ()

65