داده ها

آخرین معامله 1,375 39.00 2.76
قیمت پایانی 1,389 25.00 1.77
اولین قیمت 1,401
قیمت دیروز 1,414
بازه روز 1,401 1,360
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -2778
تعداد سهام 1.543 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 62
حجم معاملات 305,615
ارزش معاملات 424.594 میلیون
ارزش بازار 2.143 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 305,615 305,615
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 22 38
حقیقی 22 38
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65