داده ها

آخرین معامله 1,735 50.00 2.80
قیمت پایانی 1,739 46.00 2.58
اولین قیمت 1,732
قیمت دیروز 1,785
بازه روز 1,769 1,732
قیمت مجاز 1,945 1,833
بازه هفته 1,975 1,833
بازه سال - -
P/E -3478
تعداد سهام 2.052 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 283
حجم معاملات 2.161 میلیون
ارزش معاملات 3.759 میلیارد
ارزش بازار 3.568 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.161 میلیون 2.161 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 105 94
حقیقی 105 94
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,861 1,900 2,000 1
1 20,000 1,860 1,903 1,071 1
1 10,000 1,859 1,923 7,403 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65