داده ها

آخرین معامله 2,231 5.00 0.22
قیمت پایانی 2,231 5.00 0.22
اولین قیمت 2,231
قیمت دیروز 2,226
بازه روز 2,231 2,231
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -4462
تعداد سهام 2.052 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 143
حجم معاملات 2.857 میلیون
ارزش معاملات 6.373 میلیارد
ارزش بازار 4.578 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.857 میلیون 2.857 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 65 65
حقیقی 65 65
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65