قیمت پایانی تغییر درصد
1,646 54.00 3.39

داده ها

آخرین معامله 1,605 13.00 0.82
قیمت پایانی 1,646 54.00 3.39
اولین قیمت 1,590
قیمت دیروز 1,592
بازه روز 1,700 1,590
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -3292
تعداد سهام 1.543 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 189
حجم معاملات 1.005 میلیون
ارزش معاملات 1.654 میلیارد
ارزش بازار 2.539 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.005 میلیون 1.005 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 72 55
حقیقی 72 55
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65