داده ها

آخرین معامله 1,287 117.00 10.00
قیمت پایانی 1,278 108.00 9.23
اولین قیمت 1,199
قیمت دیروز 1,170
بازه روز 1,287 1,199
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -2556
تعداد سهام 1.543 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 536
حجم معاملات 5.098 میلیون
ارزش معاملات 6.515 میلیارد
ارزش بازار 1.972 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.098 میلیون 5.098 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 88 194
حقیقی 88 194
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65