قیمت پایانی تغییر درصد
4,356 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,396 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,356 0.00 0.00
اولین قیمت 4,300
قیمت دیروز 4,356
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,461 4,037
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6320556
تعداد سهام 576 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,400

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.509 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,400 4,397 4,397 14,944 1
1 1,550 4,396 4,400 2,000 1
1 1,000 4,389 4,419 4,686 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65