قیمت پایانی تغییر درصد
3,669 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,640 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,669 0.00 0.00
اولین قیمت 3,750
قیمت دیروز 3,669
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,852 3,486
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5323719
تعداد سهام 576 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,400

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.113 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,640 50,091 2
0 0 0 3,690 18,000 2
0 0 0 3,737 2,412 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65