قیمت پایانی تغییر درصد
4,293 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,293 0.00 0.00
اولین قیمت 4,153
قیمت دیروز 4,293
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,406 3,082
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6229143
تعداد سهام 576 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,400

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.473 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 247 4,230 4,300 17,485 2
3 12,859 4,212 4,320 1,886 1
3 20,000 4,201 4,370 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65