قیمت پایانی تغییر درصد
11,626 551.00 4.98

داده ها

آخرین معامله 11,628 553.00 4.99
قیمت پایانی 11,626 551.00 4.98
اولین قیمت 11,628
قیمت دیروز 11,075
بازه روز 11,628 11,401
قیمت مجاز 11,628 10,522
بازه هفته 10,329 9,220
بازه سال - -
P/E 16869326
تعداد سهام 576 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,400

معاملات

تعداد معاملات 442
حجم معاملات 3.189 میلیون
ارزش معاملات 37.07 میلیارد
ارزش بازار 6.697 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.121 میلیون 1.112 میلیون
حقوقی 68,035 2.076 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 199 106
حقیقی 198 98
حقوقی 1 8
تغییر حقوقی به حقیقی 23.348 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
41 1.009 میلیون 11,628 14,000 50,000 1
1 300 11,626 14,192 100 1
4 21,300 11,600 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65