قیمت پایانی تغییر درصد
5,693 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,691 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,693 0.00 0.00
اولین قیمت 5,600
قیمت دیروز 5,693
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,406 3,082
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8260543
تعداد سهام 576 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,400

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.279 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 5,686 5,696 2,550 1
1 2,000 5,675 5,697 8,112 1
1 2,000 5,673 5,720 57,700 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65