قیمت پایانی تغییر درصد
3,518 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,535 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,518 0.00 0.00
اولین قیمت 3,370
قیمت دیروز 3,518
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,406 3,082
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5104618
تعداد سهام 576 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,400

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.026 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,500 3,500 3,535 3,559 1
1 10,000 3,450 3,540 1,000 1
1 1,000 3,425 3,547 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65