قیمت پایانی تغییر درصد
10,826 257.00 2.32

داده ها

آخرین معامله 11,000 83.00 0.75
قیمت پایانی 10,826 257.00 2.32
اولین قیمت 10,529
قیمت دیروز 11,083
بازه روز 11,499 10,529
قیمت مجاز 11,637 10,529
بازه هفته 11,760 10,001
بازه سال - -
P/E 15708526
تعداد سهام 576 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,400

معاملات

تعداد معاملات 356
حجم معاملات 842,497
ارزش معاملات 9.121 میلیارد
ارزش بازار 6.236 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 527,681 842,497
حقوقی 314,816 0
تعداد خرید فروش
مجموع 117 125
حقیقی 113 125
حقوقی 4 0
تغییر حقوقی به حقیقی 3.408 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 816 10,750 11,000 16,779 1
1 930 10,732 11,190 8,500 1
1 250 10,731 11,368 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65