قیمت پایانی تغییر درصد
2,363 140.00 5.59

داده ها

آخرین معامله 2,363 140.00 5.59
قیمت پایانی 2,363 140.00 5.59
اولین قیمت 2,363
قیمت دیروز 2,503
بازه روز 2,363 2,363
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 640373
تعداد سهام 1.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 8
حجم معاملات 41,800
ارزش معاملات 98.773 میلیون
ارزش بازار 4.135 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 41,800 41,800
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 5 4
حقیقی 5 4
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65