قیمت پایانی تغییر درصد
36,384 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 35,999 0.00 0.00
قیمت پایانی 36,384 0.00 0.00
اولین قیمت 37,222
قیمت دیروز 36,384
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 39,078 35,358
بازه هفته 37,493 33,800
بازه سال - -
P/E 2183040
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 40,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.638 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30 36,000 36,000 1,010 3
2 1,300 35,878 36,273 2,191 2
1 60 35,850 36,275 1,193 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65