قیمت پایانی تغییر درصد
4,214 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,257 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,214 0.00 0.00
اولین قیمت 4,443
قیمت دیروز 4,214
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,604 4,166
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 252840
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 114,025

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 421.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,652 4,184 4,270 600 1
1 10,000 4,182 4,350 8,148 2
2 56,000 4,180 4,390 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65