داده ها

آخرین معامله 6,140 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,039 0.00 0.00
اولین قیمت 6,015
قیمت دیروز 6,039
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,150 4,660
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 362340
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 103,157

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 603.9 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 6,050 6,190 813 1
2 62,000 6,000 6,248 5,950 2
2 2,000 5,993 6,254 2,753 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65