داده ها

آخرین معامله 5,500 42.00 0.76
قیمت پایانی 5,531 11.00 0.20
اولین قیمت 5,400
قیمت دیروز 5,542
بازه روز 5,678 5,265
قیمت مجاز 5,150 4,660
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 331860
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 103,157

معاملات

تعداد معاملات 169
حجم معاملات 443,477
ارزش معاملات 2.453 میلیارد
ارزش بازار 553.1 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 443,477 443,477
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 62 27
حقیقی 62 27
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 5,340 5,500 1,000 1
1 1,500 5,337 5,600 3,000 1
1 15,000 5,333 5,629 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65