داده ها

آخرین معامله 32,880 1,488.00 4.74
قیمت پایانی 32,234 842.00 2.68
اولین قیمت 31,999
قیمت دیروز 31,392
بازه روز 32,961 31,000
قیمت مجاز 32,961 29,823
بازه هفته 30,422 30,422
بازه سال - -
P/E 1934040
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 40,000

معاملات

تعداد معاملات 746
حجم معاملات 1.156 میلیون
ارزش معاملات 37.268 میلیارد
ارزش بازار 3.223 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.156 میلیون 1.146 میلیون
حقوقی 0 10,000
تعداد خرید فروش
مجموع 219 222
حقیقی 219 221
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 322.34 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 32,802 32,850 3,000 1
1 91 32,773 32,870 805 1
1 261 32,621 32,880 21,936 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65