داده ها

آخرین معامله 5,273 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,162 0.00 0.00
اولین قیمت 5,273
قیمت دیروز 5,162
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,273 4,771
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 309720
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 104,037

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 516.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 109,365 5,273 6,000 10,000 1
1 5,000 5,180 6,324 1 1
4 33,165 5,150 7,380 6,147 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65