قیمت پایانی تغییر درصد
3,735 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,731 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,735 0.00 0.00
اولین قیمت 3,830
قیمت دیروز 3,735
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,462 3,134
بازه هفته 3,839 3,680
بازه سال - -
P/E 1254960
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.723 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,571 3,731 3,763 352 2
1 240 3,729 3,764 1,000 1
1 1,000 3,715 3,765 2,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65