قیمت پایانی تغییر درصد
4,102 103.00 2.58

داده ها

آخرین معامله 4,100 101.00 2.53
قیمت پایانی 4,102 103.00 2.58
اولین قیمت 3,960
قیمت دیروز 3,999
بازه روز 4,160 3,960
قیمت مجاز 3,462 3,134
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1378272
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 52
حجم معاملات 596,687
ارزش معاملات 2.46 میلیارد
ارزش بازار 7.384 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 60,212 397,779
حقوقی 536,475 198,908
تعداد خرید فروش
مجموع 22 29
حقیقی 20 28
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.385 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 700 4,090 4,100 1,000 1
1 3,469 4,081 4,128 1,666 1
1 3,000 4,070 4,130 1,300 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65