قیمت پایانی تغییر درصد
11,480 181.00 1.60

داده ها

آخرین معامله 11,590 291.00 2.58
قیمت پایانی 11,480 181.00 1.60
اولین قیمت 10,930
قیمت دیروز 11,299
بازه روز 11,600 10,930
قیمت مجاز 11,863 10,735
بازه هفته 12,078 10,408
بازه سال - -
P/E 3857280
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 382
حجم معاملات 1.039 میلیون
ارزش معاملات 11.922 میلیارد
ارزش بازار 20.664 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.013 میلیون 651,165
حقوقی 25,625 387,378
تعداد خرید فروش
مجموع 112 95
حقیقی 111 92
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 4.153 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,893 11,460 11,590 88,937 1
2 200 11,400 11,599 4,268 2
2 1,001 11,367 11,600 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65