قیمت پایانی تغییر درصد
9,177 427.00 4.45

داده ها

آخرین معامله 9,124 480.00 5.00
قیمت پایانی 9,177 427.00 4.45
اولین قیمت 9,603
قیمت دیروز 9,604
بازه روز 9,750 9,124
قیمت مجاز 10,084 9,124
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3083472
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 345
حجم معاملات 5.532 میلیون
ارزش معاملات 50.764 میلیارد
ارزش بازار 16.519 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 781,575 3.626 میلیون
حقوقی 4.75 میلیون 1.905 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 110 64
حقیقی 100 54
حقوقی 10 10
تغییر حقوقی به حقیقی 26.107 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 9,124 426,419 20
0 0 0 9,290 5,000 1
0 0 0 9,297 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65