قیمت پایانی تغییر درصد
7,305 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,321 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,305 0.00 0.00
اولین قیمت 7,312
قیمت دیروز 7,305
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,462 3,134
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2454480
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.149 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,833 7,290 7,328 2,727 1
1 30,244 7,280 7,340 15,000 1
1 20,000 7,272 7,344 272 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65