قیمت پایانی تغییر درصد
11,818 25.00 0.21

داده ها

آخرین معامله 11,722 71.00 0.60
قیمت پایانی 11,818 25.00 0.21
اولین قیمت 11,910
قیمت دیروز 11,793
بازه روز 11,949 11,650
قیمت مجاز 12,382 11,204
بازه هفته 11,932 11,123
بازه سال - -
P/E 3970848
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 818
حجم معاملات 1.954 میلیون
ارزش معاملات 23.095 میلیارد
ارزش بازار 21.272 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.705 میلیون 1.954 میلیون
حقوقی 249,039 0
تعداد خرید فروش
مجموع 348 140
حقیقی 345 140
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.943 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,300 11,691 11,722 5,194 1
1 5,000 11,690 11,723 2,365 2
2 3,450 11,688 11,730 19,519 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65