قیمت پایانی تغییر درصد
1,384 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,386 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,384 0.00 0.00
اولین قیمت 1,325
قیمت دیروز 1,384
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,650 1,494
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -370912
تعداد سهام 320.857 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 333,333

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 444.067 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,063 1,384 1,409 3,000 1
2 7,000 1,382 1,410 3,500 1
2 32,379 1,375 1,418 11,580 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65