قیمت پایانی تغییر درصد
1,771 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,775 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,771 0.00 0.00
اولین قیمت 1,835
قیمت دیروز 1,771
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,650 1,494
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -474628
تعداد سهام 320.857 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 333,333

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 568.238 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,222 1,754 1,778 7,000 1
1 15,000 1,751 1,780 1,000 1
1 7,772 1,750 1,800 21,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65