قیمت پایانی تغییر درصد
3,107 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,111 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,107 0.00 0.00
اولین قیمت 2,963
قیمت دیروز 3,107
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,650 1,494
بازه هفته 2,874 2,874
بازه سال - -
P/E -832676
تعداد سهام 320.857 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 333,333

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 996.904 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
94 3.216 میلیون 3,111 3,111 50,000 1
1 1,609 3,092 0 0 0
35 1.515 میلیون 2,963 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65