قیمت پایانی تغییر درصد
1,477 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,470 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,477 0.00 0.00
اولین قیمت 1,510
قیمت دیروز 1,477
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,529 1,385
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -395836
تعداد سهام 320.857 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 357,654

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 473.906 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,700 1,447 1,476 15,000 1
2 29,974 1,442 1,480 24,000 3
1 7,000 1,438 1,485 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65