قیمت پایانی تغییر درصد
6,308 300.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 6,308 300.00 4.99
قیمت پایانی 6,308 300.00 4.99
اولین قیمت 6,308
قیمت دیروز 6,008
بازه روز 6,308 6,308
قیمت مجاز 6,308 5,708
بازه هفته 5,791 5,021
بازه سال - -
P/E -1690544
تعداد سهام 320.857 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 128,343

معاملات

تعداد معاملات 70
حجم معاملات 2.282 میلیون
ارزش معاملات 14.395 میلیارد
ارزش بازار 2.024 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.282 میلیون 2.282 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 22 10
حقیقی 22 10
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 20,550 6,308 0 0 0
2 1,500 6,230 0 0 0
1 479 6,223 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65