داده ها

آخرین معامله 1,162 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,160 0.00 0.00
اولین قیمت 1,142
قیمت دیروز 1,160
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,208 1,094
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 177480
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 580 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 17,000 1,160 1,162 9,219 1
1 917 1,149 1,165 3,700 1
1 36,563 1,139 1,170 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65