داده ها

آخرین معامله 3,195 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,120 0.00 0.00
اولین قیمت 3,300
قیمت دیروز 3,120
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,416 3,092
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 477360
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.56 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 3,161 3,195 9,957 1
1 600 3,160 3,197 424 1
1 8,500 3,155 3,199 334 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65