داده ها

آخرین معامله 2,478 130.00 4.98
قیمت پایانی 2,484 124.00 4.75
اولین قیمت 2,599
قیمت دیروز 2,608
بازه روز 2,599 2,478
قیمت مجاز 2,738 2,478
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 380052
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 205
حجم معاملات 1.611 میلیون
ارزش معاملات 4.003 میلیارد
ارزش بازار 1.242 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.611 میلیون 1.611 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 108 43
حقیقی 108 43
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,478 4.515 میلیون 144
0 0 0 2,480 70,000 2
0 0 0 2,487 5,430 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65