داده ها

آخرین معامله 1,452 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,435 0.00 0.00
اولین قیمت 1,400
قیمت دیروز 1,435
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,452 1,314
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 219555
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 717.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
13 144,922 1,452 0 0 0
1 3,408 1,450 0 0 0
1 20,000 1,448 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65