داده ها

آخرین معامله 1,970 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,986 0.00 0.00
اولین قیمت 2,020
قیمت دیروز 1,986
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,234 1,118
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 303858
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 993 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,477 1,970 2,020 7,000 1
1 10,000 1,963 2,021 1,000 1
1 1,702 1,961 2,027 25,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65