داده ها

آخرین معامله 5,533 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,561 0.00 0.00
اولین قیمت 5,533
قیمت دیروز 5,561
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,115 5,533
بازه هفته 6,463 5,760
بازه سال - -
P/E 850833
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.781 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 403 4,691 5,533 713,732 27
0 0 0 5,550 300 1
0 0 0 5,553 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65