داده ها

آخرین معامله 1,650 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,652 0.00 0.00
اولین قیمت 1,602
قیمت دیروز 1,652
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,234 1,118
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 252756
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 826 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,611 1,650 42 1
2 2,480 1,600 1,655 11,000 1
1 4,500 1,545 1,670 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65