قیمت پایانی تغییر درصد
12,912 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,942 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,912 0.00 0.00
اولین قیمت 12,800
قیمت دیروز 12,912
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,205 11,949
بازه هفته 12,818 12,540
بازه سال - -
P/E 15274896
تعداد سهام 1.79 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 23.111 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 99,092 12,800 12,941 30,000 1
1 500 12,750 12,942 15,240 2
1 875 12,710 12,950 17,302 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65