داده ها

آخرین معامله 1,586 16.00 1.00
قیمت پایانی 1,602 0.00 0.00
اولین قیمت 1,602
قیمت دیروز 1,602
بازه روز 1,623 1,586
قیمت مجاز 1,682 1,522
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 50
حجم معاملات 431,014
ارزش معاملات 689.193 میلیون
ارزش بازار 11.214 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 131,014 431,014
حقوقی 300,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 16 29
حقیقی 15 29
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 480.6 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 101,256 1,585 1,600 18,801 2
2 15,900 1,582 1,610 5,390 1
2 7,000 1,581 1,615 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65