داده ها

آخرین معامله 1,565 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,561 0.00 0.00
اولین قیمت 1,580
قیمت دیروز 1,561
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,665 1,507
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.366 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 11,677 1,565 1,569 20,071 2
6 97,517 1,550 1,578 1,600 1
1 1,200 1,548 1,579 7,638 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65