قیمت پایانی تغییر درصد
2,155 12.00 0.55

داده ها

آخرین معامله 2,131 36.00 1.66
قیمت پایانی 2,155 12.00 0.55
اولین قیمت 2,189
قیمت دیروز 2,167
بازه روز 2,189 2,076
قیمت مجاز 2,275 2,059
بازه هفته 2,196 2,021
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 216
حجم معاملات 898,501
ارزش معاملات 1.913 میلیارد
ارزش بازار 15.085 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 798,501 897,674
حقوقی 100,000 827
تعداد خرید فروش
مجموع 86 62
حقیقی 85 61
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 213.718 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 9,303 2,116 2,141 2,268 1
1 2,365 2,103 2,150 3,653 1
1 7,645 2,101 2,164 6,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65