داده ها

آخرین معامله 1,950 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,953 0.00 0.00
اولین قیمت 1,940
قیمت دیروز 1,953
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,048 1,854
بازه هفته 1,989 1,890
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.671 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 1,942 1,980 10,000 1
1 100,000 1,924 1,987 68,744 3
1 1,000 1,911 1,988 150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65