داده ها

آخرین معامله 1,578 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,568 0.00 0.00
اولین قیمت 1,560
قیمت دیروز 1,568
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,619 1,465
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.408 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 179,888 1,570 1,579 138,309 3
1 20,000 1,568 1,580 264,893 5
1 33,500 1,566 1,581 25,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65