قیمت پایانی تغییر درصد
15,060 717.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 15,060 717.00 5.00
قیمت پایانی 15,060 717.00 5.00
اولین قیمت 15,060
قیمت دیروز 14,343
بازه روز 15,060 15,060
قیمت مجاز 15,060 13,626
بازه هفته 13,660 13,660
بازه سال - -
P/E 9111300
تعداد سهام 1.26 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 504,000

معاملات

تعداد معاملات 215
حجم معاملات 4.64 میلیون
ارزش معاملات 69.884 میلیارد
ارزش بازار 18.976 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.44 میلیون 640,379
حقوقی 200,000 4 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 71 42
حقیقی 70 40
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 57.228 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
178 1.675 میلیون 15,060 0 0 0
1 8,000 15,050 0 0 0
4 6,226 15,000 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65