قیمت پایانی تغییر درصد
2,826 35.00 1.25

داده ها

آخرین معامله 2,845 54.00 1.93
قیمت پایانی 2,826 35.00 1.25
اولین قیمت 2,700
قیمت دیروز 2,791
بازه روز 2,850 2,700
قیمت مجاز 2,525 2,285
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1709730
تعداد سهام 1.26 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 504,000

معاملات

تعداد معاملات 121
حجم معاملات 1.077 میلیون
ارزش معاملات 3.043 میلیارد
ارزش بازار 3.561 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.053 میلیون 1.052 میلیون
حقوقی 24,061 25,000
تعداد خرید فروش
مجموع 25 50
حقیقی 24 49
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.654 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 2,826 2,845 1,253 2
1 684 2,820 2,859 5,000 1
1 40 2,814 2,865 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65