قیمت پایانی تغییر درصد
3,159 37.00 1.16

داده ها

آخرین معامله 3,166 30.00 0.94
قیمت پایانی 3,159 37.00 1.16
اولین قیمت 3,150
قیمت دیروز 3,196
بازه روز 3,200 3,060
قیمت مجاز 2,525 2,285
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1911195
تعداد سهام 1.26 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 504,000

معاملات

تعداد معاملات 167
حجم معاملات 665,498
ارزش معاملات 2.103 میلیارد
ارزش بازار 3.98 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 665,498 665,498
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 53 66
حقیقی 53 66
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 3,164 3,200 2,405 2
1 10,000 3,161 3,215 7,700 1
1 7,695 3,160 3,230 1,687 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65