داده ها

آخرین معامله 3,450 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,360 0.00 0.00
اولین قیمت 3,336
قیمت دیروز 3,360
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,501 3,169
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2032800
تعداد سهام 1.26 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 504,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.234 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 13,550 3,400 3,459 386 1
1 674 3,391 3,460 100 1
2 6,000 3,380 3,466 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65