قیمت پایانی تغییر درصد
22,876 63.00 0.27

داده ها

آخرین معامله 22,600 339.00 1.48
قیمت پایانی 22,876 63.00 0.27
اولین قیمت 22,930
قیمت دیروز 22,939
بازه روز 22,930 22,600
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 23,030 22,390
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 56
حجم معاملات 236,089
ارزش معاملات 5.401 میلیارد
ارزش بازار 6.863 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 236,089 174,361
حقوقی 0 61,728
تعداد خرید فروش
مجموع 25 18
حقیقی 25 17
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.412 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65