قیمت پایانی تغییر درصد
20,590 244.00 1.20

داده ها

آخرین معامله 20,590 244.00 1.20
قیمت پایانی 20,590 244.00 1.20
اولین قیمت 20,590
قیمت دیروز 20,346
بازه روز 20,590 20,590
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 236
حجم معاملات 3.949 میلیون
ارزش معاملات 81.306 میلیارد
ارزش بازار 6.177 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 872,288 625,246
حقوقی 3.077 میلیون 3.324 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 59 40
حقیقی 56 37
حقوقی 3 3
تغییر حقوقی به حقیقی 5.087 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65