قیمت پایانی تغییر درصد
35,849 652.00 1.85

داده ها

آخرین معامله 35,899 702.00 1.99
قیمت پایانی 35,849 652.00 1.85
اولین قیمت 35,875
قیمت دیروز 35,197
بازه روز 35,899 35,312
قیمت مجاز 33,176 31,876
بازه هفته 34,492 31,902
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 170
حجم معاملات 140,679
ارزش معاملات 5.043 میلیارد
ارزش بازار 10.755 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 140,679 140,679
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 47 51
حقیقی 47 51
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 38,353 33,176 0 0 0
1 50 33,100 0 0 0
1 150 33,001 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65