قیمت پایانی تغییر درصد
10,062 675.00 7.19

داده ها

آخرین معامله 10,348 961.00 10.24
قیمت پایانی 10,062 675.00 7.19
اولین قیمت 9,856
قیمت دیروز 9,387
بازه روز 10,348 9,856
قیمت مجاز 10,348 9,364
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9357660
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 31
حجم معاملات 209,539
ارزش معاملات 2.108 میلیارد
ارزش بازار 4.025 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 209,539 94,623
حقوقی 0 114,916
تعداد خرید فروش
مجموع 19 13
حقیقی 19 12
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.156 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 16,064 10,348 0 0 0
2 6,000 10,001 0 0 0
5 105,800 9,856 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65