قیمت پایانی تغییر درصد
15,418 728.00 4.96

داده ها

آخرین معامله 15,424 734.00 5.00
قیمت پایانی 15,418 728.00 4.96
اولین قیمت 15,400
قیمت دیروز 14,690
بازه روز 15,424 15,000
قیمت مجاز 15,424 13,956
بازه هفته 13,595 12,400
بازه سال - -
P/E 14338740
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 358
حجم معاملات 2.516 میلیون
ارزش معاملات 38.793 میلیارد
ارزش بازار 10.793 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.366 میلیون 516,124
حقوقی 150,000 2 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 189 73
حقیقی 188 72
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 28.523 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
167 1.055 میلیون 15,424 0 0 0
1 5,000 15,421 0 0 0
1 321 15,420 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65