قیمت پایانی تغییر درصد
6,923 146.00 2.07

داده ها

آخرین معامله 6,833 236.00 3.34
قیمت پایانی 6,923 146.00 2.07
اولین قیمت 6,800
قیمت دیروز 7,069
بازه روز 6,874 6,716
قیمت مجاز 8,316 7,524
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6438390
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 84
حجم معاملات 119,728
ارزش معاملات 805.502 میلیون
ارزش بازار 4.846 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 110,728 119,728
حقوقی 9,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 50 10
حقیقی 48 10
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 62.307 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 148 6,800 6,874 245 1
1 1,000 6,762 6,883 1,035 3
1 165 6,727 6,900 315 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65