قیمت پایانی تغییر درصد
7,081 1.00 0.01

داده ها

آخرین معامله 7,300 220.00 3.11
قیمت پایانی 7,081 1.00 0.01
اولین قیمت 7,300
قیمت دیروز 7,080
بازه روز 7,300 7,300
قیمت مجاز 8,316 7,524
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6585330
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 2
حجم معاملات 1,150
ارزش معاملات 8.395 میلیون
ارزش بازار 4.957 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1,150 1,150
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 1
حقیقی 2 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 20,000 6,900 7,300 3,250 2
1 3,000 6,870 7,356 10 1
1 178 6,856 7,357 10 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65