قیمت پایانی تغییر درصد
10,059 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,240 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,059 0.00 0.00
اولین قیمت 10,199
قیمت دیروز 10,059
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,316 7,524
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9354870
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.041 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 637 10,011 10,249 1,311 1
1 102 10,010 10,290 700 1
4 4,397 10,000 10,292 3,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65