داده ها

آخرین معامله 3,990 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,991 0.00 0.00
اولین قیمت 3,992
قیمت دیروز 3,991
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,190 3,792
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4545749
تعداد سهام 370 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.477 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 291 3,440 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65