داده ها

آخرین معامله 6,690 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,593 0.00 0.00
اولین قیمت 6,690
قیمت دیروز 6,593
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,863 6,211
بازه هفته 6,839 5,964
بازه سال - -
P/E 7509427
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.956 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,000 6,676 6,676 18,783 3
1 16,300 6,660 6,697 1,000 1
2 357 6,635 6,700 11,010 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65