قیمت پایانی تغییر درصد
3,813 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,813 0.00 0.00
اولین قیمت 4,000
قیمت دیروز 3,813
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,200 3,800
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4343007
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.288 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,800 75,000 3
0 0 0 3,810 2,500 1
0 0 0 3,813 116 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65