داده ها

آخرین معامله 5,091 242.00 4.99
قیمت پایانی 5,046 197.00 4.06
اولین قیمت 4,921
قیمت دیروز 4,849
بازه روز 5,091 4,740
قیمت مجاز 2,990 2,706
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5747394
تعداد سهام 370 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,041
حجم معاملات 12.084 میلیون
ارزش معاملات 60.979 میلیارد
ارزش بازار 1.867 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.951 میلیون 6.184 میلیون
حقوقی 133,000 5.9 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 804 332
حقیقی 802 328
حقوقی 2 4
تغییر حقوقی به حقیقی 29.1 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 5,091 0 0 0
1 200 5,090 0 0 0
2 29,314 5,080 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65