داده ها

آخرین معامله 2,745 40.00 1.48
قیمت پایانی 2,690 15.00 0.55
اولین قیمت 2,715
قیمت دیروز 2,705
بازه روز 2,750 2,655
قیمت مجاز 2,990 2,706
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3063910
تعداد سهام 370 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 114
حجم معاملات 441,372
ارزش معاملات 1.187 میلیارد
ارزش بازار 995.3 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 421,372 441,372
حقوقی 20,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 46 39
حقیقی 45 39
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 53.8 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,720 2,745 1,392 1
2 3,000 2,701 2,747 7,397 1
2 39,367 2,700 2,750 5,204 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65