داده ها

آخرین معامله 2,874 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,914 0.00 0.00
اولین قیمت 3,088
قیمت دیروز 2,914
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,990 2,706
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3319046
تعداد سهام 370 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.078 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,172 2,776 2,874 26,521 3
1 50,000 2,700 2,980 30,000 1
0 0 0 2,986 3,550 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65