داده ها

آخرین معامله 2,785 72.00 2.65
قیمت پایانی 2,756 43.00 1.58
اولین قیمت 2,790
قیمت دیروز 2,713
بازه روز 2,790 2,740
قیمت مجاز 2,848 2,578
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3139084
تعداد سهام 370 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 63
حجم معاملات 183,614
ارزش معاملات 505.997 میلیون
ارزش بازار 1.02 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 167,400 141,040
حقوقی 16,214 42,574
تعداد خرید فروش
مجموع 12 20
حقیقی 10 19
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 72.648 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 360 2,780 2,785 1,690 1
1 10,000 2,759 2,786 1,955 1
1 14,500 2,758 2,787 1,860 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65