قیمت پایانی تغییر درصد
7,160 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,279 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,160 0.00 0.00
اولین قیمت 7,366
قیمت دیروز 7,160
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,734 6,998
بازه هفته 7,882 7,090
بازه سال - -
P/E 8155240
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.296 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 7,183 7,279 4,212 1
1 783 7,182 7,280 14,515 1
1 6,229 7,181 7,286 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65