قیمت پایانی تغییر درصد
1,371 24.00 1.72

داده ها

آخرین معامله 1,360 35.00 2.51
قیمت پایانی 1,371 24.00 1.72
اولین قیمت 1,438
قیمت دیروز 1,395
بازه روز 1,438 1,334
قیمت مجاز 1,464 1,326
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 298878
تعداد سهام 2.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.1 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 221
حجم معاملات 2.292 میلیون
ارزش معاملات 3.141 میلیارد
ارزش بازار 3.77 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.292 میلیون 2.292 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 96 82
حقیقی 96 82
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,563 1,358 1,379 1,000 1
1 1,000 1,337 1,380 15,901 2
1 2,500 1,336 1,381 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65