داده ها

آخرین معامله 1,230 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,210 0.00 0.00
اولین قیمت 1,180
قیمت دیروز 1,210
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,350 1,222
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 263780
تعداد سهام 2.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.1 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.328 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,229 1,230 2,000 1
1 1,093 1,228 1,238 6,148 2
1 5,000 1,226 1,239 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65