داده ها

آخرین معامله 1,545 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,508 0.00 0.00
اولین قیمت 1,500
قیمت دیروز 1,508
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,350 1,222
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 328744
تعداد سهام 2.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.1 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.147 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 670 1,520 1,547 20,000 1
1 3,310 1,519 1,549 100,000 1
1 1,000 1,510 1,550 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65