داده ها

آخرین معامله 2,530 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,576 0.00 0.00
اولین قیمت 2,480
قیمت دیروز 2,576
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,723 2,465
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 561568
تعداد سهام 2.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.1 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.084 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,800 2,520 2,578 27,525 1
1 870 2,511 2,579 1,246 1
1 1,000 2,495 2,580 6,916 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65