قیمت پایانی تغییر درصد
3,718 36.00 0.98

داده ها

آخرین معامله 3,793 111.00 3.01
قیمت پایانی 3,718 36.00 0.98
اولین قیمت 3,581
قیمت دیروز 3,682
بازه روز 3,793 3,581
قیمت مجاز 3,866 3,498
بازه هفته 3,850 3,682
بازه سال - -
P/E 810524
تعداد سهام 2.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.1 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 161
حجم معاملات 952,743
ارزش معاملات 3.548 میلیارد
ارزش بازار 10.225 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 631,144 832,743
حقوقی 321,599 120,000
تعداد خرید فروش
مجموع 35 69
حقیقی 32 67
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 749.545 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 9,473 3,724 3,793 3,648 1
1 24,800 3,704 3,799 30,500 2
1 20,000 3,702 3,819 10,540 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65