داده ها

آخرین معامله 1,257 8.00 0.63
قیمت پایانی 1,243 22.00 1.74
اولین قیمت 1,265
قیمت دیروز 1,265
بازه روز 1,277 1,202
قیمت مجاز 1,328 1,202
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 270974
تعداد سهام 2.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.1 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 86
حجم معاملات 625,866
ارزش معاملات 767.901 میلیون
ارزش بازار 3.418 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 601,866 625,866
حقوقی 24,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 42 26
حقیقی 41 26
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 29.832 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,212 1,258 10,000 1
5 119,000 1,210 1,259 16,560 1
1 5,000 1,209 1,270 88,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65