قیمت پایانی تغییر درصد
5,303 82.00 1.57

داده ها

آخرین معامله 5,230 9.00 0.17
قیمت پایانی 5,303 82.00 1.57
اولین قیمت 5,322
قیمت دیروز 5,221
بازه روز 5,363 5,219
قیمت مجاز 5,482 4,960
بازه هفته 5,400 5,047
بازه سال - -
P/E 1150751
تعداد سهام 44 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.884 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,533
حجم معاملات 10.922 میلیون
ارزش معاملات 57.923 میلیارد
ارزش بازار 233.332 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.738 میلیون 6.811 میلیون
حقوقی 6.184 میلیون 4.111 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 655 314
حقیقی 650 278
حقوقی 5 36
تغییر حقوقی به حقیقی 10.99 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 11,578 5,232 5,260 500 1
1 2,603 5,222 5,275 500 1
11 332,270 5,221 5,276 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65