قیمت پایانی تغییر درصد
5,267 36.00 0.69

داده ها

آخرین معامله 5,232 1.00 0.02
قیمت پایانی 5,267 36.00 0.69
اولین قیمت 5,242
قیمت دیروز 5,231
بازه روز 5,350 5,200
قیمت مجاز 5,454 4,936
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1142939
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.926 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 536
حجم معاملات 6.42 میلیون
ارزش معاملات 33.817 میلیارد
ارزش بازار 176.445 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 713,274 3.296 میلیون
حقوقی 5.707 میلیون 3.124 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 70 231
حقیقی 66 225
حقوقی 4 6
تغییر حقوقی به حقیقی 13.605 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 5,232 5,236 5,000 1
1 17,000 5,231 5,240 5,200 2
3 80,550 5,230 5,247 11,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/19)

65