قیمت پایانی تغییر درصد
6,152 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,072 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,152 0.00 0.00
اولین قیمت 6,299
قیمت دیروز 6,152
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,459 5,845
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1334984
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.671 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 206.092 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 111,516 5,903 6,100 12,000 1
2 10,000 5,901 6,200 1,000 1
1 1,000 5,897 6,290 2,902 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65