قیمت پایانی تغییر درصد
3,487 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,444 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,487 0.00 0.00
اولین قیمت 3,550
قیمت دیروز 3,487
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,727 3,373
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 756679
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.827 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 116.815 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 3,444 3,444 53,200 2
1 15,000 3,440 3,445 800 2
1 1,000 3,430 3,447 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65