قیمت پایانی تغییر درصد
4,560 34.00 0.74

داده ها

آخرین معامله 4,600 6.00 0.13
قیمت پایانی 4,560 34.00 0.74
اولین قیمت 4,613
قیمت دیروز 4,594
بازه روز 4,638 4,522
قیمت مجاز 5,454 4,936
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 989520
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.926 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 759
حجم معاملات 3.296 میلیون
ارزش معاملات 15.03 میلیارد
ارزش بازار 152.76 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.576 میلیون 2.323 میلیون
حقوقی 1.72 میلیون 972,703
تعداد خرید فروش
مجموع 225 303
حقیقی 220 295
حقوقی 5 8
تغییر حقوقی به حقیقی 3.406 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,393 4,600 4,606 770 1
1 2,000 4,599 4,607 26,895 3
1 8,000 4,598 4,608 8,900 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65