قیمت پایانی تغییر درصد
5,155 18.00 0.35

داده ها

آخرین معامله 5,131 42.00 0.81
قیمت پایانی 5,155 18.00 0.35
اولین قیمت 5,201
قیمت دیروز 5,173
بازه روز 5,201 5,114
قیمت مجاز 5,431 4,915
بازه هفته 5,550 5,000
بازه سال - -
P/E 1118635
تعداد سهام 44 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.979 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 373
حجم معاملات 1.713 میلیون
ارزش معاملات 8.827 میلیارد
ارزش بازار 226.82 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.619 میلیون 1.424 میلیون
حقوقی 102,000 296,984
تعداد خرید فروش
مجموع 185 92
حقیقی 183 88
حقوقی 2 4
تغییر حقوقی به حقیقی 1.005 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,554 5,130 5,131 4,618 2
1 16,904 5,129 5,140 19,170 3
1 1,195 5,125 5,149 80,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65