قیمت پایانی تغییر درصد
5,034 26.00 0.52

داده ها

آخرین معامله 5,014 6.00 0.12
قیمت پایانی 5,034 26.00 0.52
اولین قیمت 5,031
قیمت دیروز 5,008
بازه روز 5,098 5,000
قیمت مجاز 5,258 4,758
بازه هفته 5,188 4,980
بازه سال - -
P/E 1092378
تعداد سهام 44 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.976 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,038
حجم معاملات 4.409 میلیون
ارزش معاملات 22.196 میلیارد
ارزش بازار 221.496 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.119 میلیون 2.871 میلیون
حقوقی 1.29 میلیون 1.538 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 481 225
حقیقی 477 216
حقوقی 4 9
تغییر حقوقی به حقیقی 1.247 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,392 5,011 5,015 26,176 1
2 15,935 5,009 5,016 4,864 1
2 10,200 5,007 5,019 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65