قیمت پایانی تغییر درصد
4,793 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,733 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,793 0.00 0.00
اولین قیمت 4,801
قیمت دیروز 4,793
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,454 4,936
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1040081
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.926 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 160.566 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 305 4,732 4,770 38,170 2
2 1,305 4,731 4,785 250 1
1 231 4,730 4,799 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65