قیمت پایانی تغییر درصد
4,891 213.00 4.55

داده ها

آخرین معامله 4,911 233.00 4.98
قیمت پایانی 4,891 213.00 4.55
اولین قیمت 4,849
قیمت دیروز 4,678
بازه روز 4,911 4,753
قیمت مجاز 4,911 4,445
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1061347
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.441 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,018
حجم معاملات 44.331 میلیون
ارزش معاملات 216.815 میلیارد
ارزش بازار 163.849 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 29.128 میلیون 16.032 میلیون
حقوقی 15.203 میلیون 28.298 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,348 360
حقیقی 1,337 346
حقوقی 11 14
تغییر حقوقی به حقیقی 64.051 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
113 3.8 میلیون 4,911 0 0 0
1 10,000 4,910 0 0 0
1 2,430 4,902 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/4)

65