قیمت پایانی تغییر درصد
5,743 18.00 0.31

داده ها

آخرین معامله 5,798 73.00 1.28
قیمت پایانی 5,743 18.00 0.31
اولین قیمت 5,640
قیمت دیروز 5,725
بازه روز 5,800 5,640
قیمت مجاز 6,011 5,439
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1246231
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.69 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 38
حجم معاملات 561,409
ارزش معاملات 3.244 میلیارد
ارزش بازار 192.391 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 36,500 251,829
حقوقی 524,909 309,580
تعداد خرید فروش
مجموع 7 25
حقیقی 5 23
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.237 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,450 5,708 5,798 24,013 4
1 15,550 5,647 5,799 20,000 2
2 20,500 5,643 5,800 445,368 15

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65