قیمت پایانی تغییر درصد
4,509 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,519 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,509 0.00 0.00
اولین قیمت 4,430
قیمت دیروز 4,509
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,454 4,936
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 978453
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.926 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 151.052 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,515 4,517 4,519 4,315 1
1 7,650 4,515 4,520 2,000 1
1 440 4,510 4,521 178,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65