قیمت پایانی تغییر درصد
4,976 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,935 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,976 0.00 0.00
اولین قیمت 5,040
قیمت دیروز 4,976
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,454 4,936
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1079792
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.926 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 166.696 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,697 4,931 4,935 4,282 1
1 300 4,929 4,978 2,000 1
1 2,500 4,925 4,989 5,329 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65