قیمت پایانی تغییر درصد
5,190 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,212 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,190 0.00 0.00
اولین قیمت 5,290
قیمت دیروز 5,190
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,563 5,035
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1126230
تعداد سهام 44 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.944 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 228.36 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,206 5,212 5,220 18,824 2
1 1,000 5,197 5,230 23,000 2
1 4,200 5,191 5,240 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65