قیمت پایانی تغییر درصد
5,918 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,949 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,918 0.00 0.00
اولین قیمت 5,910
قیمت دیروز 5,918
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,162 5,576
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1284206
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.695 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 198.253 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30,550 5,889 5,949 18,010 2
4 106,543 5,888 5,950 23,169 6
1 17,005 5,887 5,951 15,360 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65