قیمت پایانی تغییر درصد
4,097 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,115 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,097 0.00 0.00
اولین قیمت 4,149
قیمت دیروز 4,097
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,362 3,948
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 889049
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.398 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 137.25 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 305 4,113 4,113 5 1
1 305 4,112 4,117 16,517 1
2 3,305 4,111 4,123 18,718 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65