قیمت پایانی تغییر درصد
5,873 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,770 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,873 0.00 0.00
اولین قیمت 5,887
قیمت دیروز 5,873
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,213 5,623
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1274441
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.69 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 196.746 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 13,324 5,701 5,770 209,587 7
7 31,200 5,700 5,779 2,000 1
1 40,000 5,671 5,787 11 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65