قیمت پایانی تغییر درصد
4,468 102.00 2.23

داده ها

آخرین معامله 4,390 180.00 3.94
قیمت پایانی 4,468 102.00 2.23
اولین قیمت 4,598
قیمت دیروز 4,570
بازه روز 4,600 4,390
قیمت مجاز 5,454 4,936
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 969556
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.926 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 843
حجم معاملات 6.117 میلیون
ارزش معاملات 27.331 میلیارد
ارزش بازار 149.678 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.633 میلیون 5.547 میلیون
حقوقی 2.484 میلیون 570,000
تعداد خرید فروش
مجموع 335 126
حقیقی 330 124
حقوقی 5 2
تغییر حقوقی به حقیقی 8.551 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 4,388 4,400 3,040 1
1 2,950 4,381 4,452 6,000 1
1 4,545 4,380 4,469 28,408 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/27)

65