قیمت پایانی تغییر درصد
4,562 11.00 0.24

داده ها

آخرین معامله 4,534 39.00 0.85
قیمت پایانی 4,562 11.00 0.24
اولین قیمت 4,698
قیمت دیروز 4,573
بازه روز 4,698 4,530
قیمت مجاز 5,454 4,936
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 989954
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.926 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 611
حجم معاملات 2.471 میلیون
ارزش معاملات 11.274 میلیارد
ارزش بازار 152.827 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.188 میلیون 1.867 میلیون
حقوقی 1.283 میلیون 603,706
تعداد خرید فروش
مجموع 227 135
حقیقی 222 128
حقوقی 5 7
تغییر حقوقی به حقیقی 3.099 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,222 4,533 4,534 14,750 1
1 1,278 4,532 4,540 5,000 1
3 16,000 4,531 4,544 250 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65