قیمت پایانی تغییر درصد
4,154 57.00 1.39

داده ها

آخرین معامله 4,163 66.00 1.61
قیمت پایانی 4,154 57.00 1.39
اولین قیمت 4,151
قیمت دیروز 4,097
بازه روز 4,181 4,132
قیمت مجاز 4,301 3,893
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 901418
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.398 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,150
حجم معاملات 11.822 میلیون
ارزش معاملات 49.107 میلیارد
ارزش بازار 139.159 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.043 میلیون 7.579 میلیون
حقوقی 6.779 میلیون 4.243 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 340 321
حقیقی 337 314
حقوقی 3 7
تغییر حقوقی به حقیقی 10.534 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 10,247 4,161 4,163 15,397 2
12 950,110 4,160 4,164 40,000 2
1 4,556 4,156 4,168 3,464 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65