قیمت پایانی تغییر درصد
4,805 37.00 0.76

داده ها

آخرین معامله 4,800 42.00 0.87
قیمت پایانی 4,805 37.00 0.76
اولین قیمت 4,840
قیمت دیروز 4,842
بازه روز 4,848 4,761
قیمت مجاز 5,454 4,936
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1042685
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.926 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 335
حجم معاملات 2.194 میلیون
ارزش معاملات 10.542 میلیارد
ارزش بازار 160.968 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 671,147 842,342
حقوقی 1.523 میلیون 1.352 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 103 138
حقیقی 100 137
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 822.592 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,541 4,780 4,800 8,500 1
2 3,000 4,772 4,847 250 1
1 48,052 4,771 4,850 30,434 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65