قیمت پایانی تغییر درصد
5,609 85.00 1.49

داده ها

آخرین معامله 5,470 224.00 3.93
قیمت پایانی 5,609 85.00 1.49
اولین قیمت 5,697
قیمت دیروز 5,694
بازه روز 5,758 5,461
قیمت مجاز 5,978 5,410
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1217153
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.69 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 769
حجم معاملات 6.095 میلیون
ارزش معاملات 34.187 میلیارد
ارزش بازار 187.902 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.943 میلیون 1.871 میلیون
حقوقی 4.152 میلیون 4.224 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 244 158
حقیقی 236 151
حقوقی 8 7
تغییر حقوقی به حقیقی 407.741 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 5,468 5,486 2,000 1
1 1,000 5,465 5,500 5,500 2
3 19,618 5,462 5,520 1,270 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65