قیمت پایانی تغییر درصد
3,884 244.00 6.70

داده ها

آخرین معامله 3,940 300.00 8.24
قیمت پایانی 3,884 244.00 6.70
اولین قیمت 3,847
قیمت دیروز 3,640
بازه روز 3,987 3,847
قیمت مجاز 5,454 4,936
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 842828
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.926 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,103
حجم معاملات 48.92 میلیون
ارزش معاملات 189.99 میلیارد
ارزش بازار 130.114 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 37.262 میلیون 4.02 میلیون
حقوقی 12.609 میلیون 45.851 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 386 76
حقیقی 371 69
حقوقی 15 7
تغییر حقوقی به حقیقی 129.113 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 32,000 3,937 3,944 32,145 1
6 78,482 3,936 3,945 143,223 3
3 53,397 3,935 3,949 26,659 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/4)

65