قیمت پایانی تغییر درصد
3,440 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,440 0.00 0.00
اولین قیمت 3,360
قیمت دیروز 3,440
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,523 3,189
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 746480
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.827 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 115.24 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 16,378 3,400 3,419 1,000 1
1 50,000 3,382 3,420 11,720 3
2 15,215 3,380 3,425 42,294 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65