قیمت پایانی تغییر درصد
5,024 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,056 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,024 0.00 0.00
اولین قیمت 5,020
قیمت دیروز 5,024
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,178 4,686
بازه هفته 5,089 4,840
بازه سال - -
P/E 1090208
تعداد سهام 44 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.984 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 221.056 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 35,968 5,056 5,056 21,951 1
1 3,276 5,055 5,057 14,087 4
1 29,525 5,050 5,058 15,755 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65