قیمت پایانی تغییر درصد
4,975 191.00 3.70

داده ها

آخرین معامله 4,908 258.00 4.99
قیمت پایانی 4,975 191.00 3.70
اولین قیمت 5,022
قیمت دیروز 5,166
بازه روز 5,170 4,908
قیمت مجاز 5,454 4,936
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1079575
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.926 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 725
حجم معاملات 8.192 میلیون
ارزش معاملات 40.754 میلیارد
ارزش بازار 166.663 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.86 میلیون 3.049 میلیون
حقوقی 5.332 میلیون 5.143 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 225 174
حقیقی 220 167
حقوقی 5 7
تغییر حقوقی به حقیقی 940.031 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,445 4,908 831,489 12
1 50,000 4,366 4,913 60,300 3
1 3,100 4,340 4,964 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/25)

65