قیمت پایانی تغییر درصد
4,916 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,862 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,916 0.00 0.00
اولین قیمت 4,985
قیمت دیروز 4,916
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,454 4,936
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1066772
تعداد سهام 33.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.926 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 164.686 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 24,211 4,862 4,880 8,500 1
3 126,000 4,861 4,883 30,000 1
6 31,593 4,860 4,885 54 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/4)

65