قیمت پایانی تغییر درصد
5,233 70.00 1.32

داده ها

آخرین معامله 5,200 103.00 1.94
قیمت پایانی 5,233 70.00 1.32
اولین قیمت 5,303
قیمت دیروز 5,303
بازه روز 5,330 5,162
قیمت مجاز 5,568 5,038
بازه هفته 5,400 5,047
بازه سال - -
P/E 1135561
تعداد سهام 44 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.884 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 741
حجم معاملات 3.296 میلیون
ارزش معاملات 17.25 میلیارد
ارزش بازار 230.252 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.674 میلیون 2.988 میلیون
حقوقی 1.722 میلیون 408,766
تعداد خرید فروش
مجموع 244 239
حقیقی 238 235
حقوقی 6 4
تغییر حقوقی به حقیقی 6.874 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 2,750 5,191 5,200 29,773 4
3 22,259 5,190 5,203 19,293 3
1 3,000 5,187 5,205 900 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65