قیمت پایانی تغییر درصد
26,378 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 26,376 0.00 0.00
قیمت پایانی 26,378 0.00 0.00
اولین قیمت 26,600
قیمت دیروز 26,378
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 29,152 26,376
بازه هفته 28,540 25,701
بازه سال - -
P/E 923230
تعداد سهام 49.535 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 20,031

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.307 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 26,376 160,613 58
0 0 0 26,381 2 1
0 0 0 27,000 4,850 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65