داده ها

آخرین معامله 5,880 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,774 0.00 0.00
اولین قیمت 5,580
قیمت دیروز 5,774
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,950 4,480
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 202090
تعداد سهام 49.535 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 103,029

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 286.018 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 5,701 5,930 2,000 1
1 500 5,510 6,133 2,045 1
1 10,000 5,182 6,172 4,700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65