داده ها

آخرین معامله 6,379 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,412 0.00 0.00
اولین قیمت 6,599
قیمت دیروز 6,412
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,910 6,252
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 224420
تعداد سهام 49.535 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 77,375

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 317.622 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,572 6,330 6,383 5,000 1
1 1,000 6,322 6,400 7,000 2
1 794 6,306 6,450 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65