داده ها

آخرین معامله 25,410 281.00 1.12
قیمت پایانی 25,271 142.00 0.57
اولین قیمت 25,129
قیمت دیروز 25,129
بازه روز 26,200 24,022
قیمت مجاز 26,385 23,873
بازه هفته 30,000 27,001
بازه سال - -
P/E 884485
تعداد سهام 49.535 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 19,814

معاملات

تعداد معاملات 2,404
حجم معاملات 2.919 میلیون
ارزش معاملات 73.757 میلیارد
ارزش بازار 1.252 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.919 میلیون 2.919 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 923 756
حقیقی 923 756
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4 25,400 25,600 661 1
1 100 25,390 25,635 4,408 1
1 67 25,372 25,644 530 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65