داده ها

آخرین معامله 4,585 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,568 0.00 0.00
اولین قیمت 4,545
قیمت دیروز 4,568
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,683 4,237
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 159880
تعداد سهام 49.535 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 106,998

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 226.278 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,560 4,590 1,000 1
1 1,092 4,554 4,600 20 1
1 1,295 4,550 4,644 800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65