قیمت پایانی تغییر درصد
12,311 586.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 12,311 586.00 5.00
قیمت پایانی 12,311 586.00 5.00
اولین قیمت 12,311
قیمت دیروز 11,725
بازه روز 12,311 12,309
قیمت مجاز 4,950 4,480
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 430885
تعداد سهام 49.535 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 103,029

معاملات

تعداد معاملات 144
حجم معاملات 1.086 میلیون
ارزش معاملات 13.367 میلیارد
ارزش بازار 609.832 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.086 میلیون 1.086 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 87 23
حقیقی 87 23
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
27 295,076 12,311 0 0 0
2 5,600 12,002 0 0 0
1 10,000 12,001 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65