داده ها

آخرین معامله 1,337 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,327 0.00 0.00
اولین قیمت 1,274
قیمت دیروز 1,327
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,337 1,211
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 167202
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.194 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
12 303,987 1,337 0 0 0
1 30,000 1,326 0 0 0
2 6,100 1,323 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65