قیمت پایانی تغییر درصد
2,025 12.00 0.59

داده ها

آخرین معامله 2,038 1.00 0.05
قیمت پایانی 2,025 12.00 0.59
اولین قیمت 1,952
قیمت دیروز 2,037
بازه روز 2,100 1,951
قیمت مجاز 2,138 1,936
بازه هفته 2,270 1,998
بازه سال - -
P/E 255150
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 346
حجم معاملات 1.642 میلیون
ارزش معاملات 3.325 میلیارد
ارزش بازار 1.823 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.632 میلیون 1.642 میلیون
حقوقی 10,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 71 60
حقیقی 70 60
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 20.25 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,468 2,033 2,059 5,100 1
1 500 2,015 2,070 1,630 1
4 135,901 2,010 2,079 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65