داده ها

آخرین معامله 987 0.00 0.00
قیمت پایانی 976 0.00 0.00
اولین قیمت 988
قیمت دیروز 976
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,059 959
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 122976
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 878.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 969 987 10,000 1
6 260,000 960 988 43,496 2
1 15,000 955 990 18,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65