داده ها

آخرین معامله 1,541 4.00 0.26
قیمت پایانی 1,519 18.00 1.17
اولین قیمت 1,520
قیمت دیروز 1,537
بازه روز 1,555 1,482
قیمت مجاز 1,613 1,461
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 191394
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 213
حجم معاملات 1.74 میلیون
ارزش معاملات 2.644 میلیارد
ارزش بازار 1.367 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.742 میلیون 1.742 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 69 55
حقیقی 69 55
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 100,729 1,540 1,541 600 1
2 56,907 1,538 1,542 963 1
3 66,167 1,537 1,543 679 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65