قیمت پایانی تغییر درصد
2,095 19.00 0.92

داده ها

آخرین معامله 2,060 16.00 0.77
قیمت پایانی 2,095 19.00 0.92
اولین قیمت 2,089
قیمت دیروز 2,076
بازه روز 2,140 2,051
قیمت مجاز 2,179 1,973
بازه هفته 2,064 2,002
بازه سال - -
P/E 263970
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 673
حجم معاملات 6.038 میلیون
ارزش معاملات 12.648 میلیارد
ارزش بازار 1.886 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.035 میلیون 5.423 میلیون
حقوقی 3,000 615,000
تعداد خرید فروش
مجموع 207 164
حقیقی 206 163
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.282 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,392 2,053 2,075 11,520 1
1 1,000 2,052 2,077 50,000 1
2 2,465 2,051 2,080 60,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65