داده ها

آخرین معامله 1,023 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,028 0.00 0.00
اولین قیمت 1,036
قیمت دیروز 1,028
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,059 959
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 129528
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 925.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 20,000 1,022 1,044 1,000 1
4 36,787 1,021 1,045 60,328 2
5 114,617 1,020 1,050 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65