داده ها

آخرین معامله 3,688 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,672 0.00 0.00
اولین قیمت 3,520
قیمت دیروز 3,672
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,688 3,338
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1802952
تعداد سهام 127.166 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 182,083

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 466.955 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 19,997 3,680 3,688 229,529 6
1 2,200 3,611 3,748 6,275 1
1 2,000 3,602 3,753 12,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65