قیمت پایانی تغییر درصد
4,256 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,292 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,256 0.00 0.00
اولین قیمت 4,289
قیمت دیروز 4,256
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,087 3,699
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2089696
تعداد سهام 207.166 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 133,440

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 881.7 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 74,781 4,292 4,900 18,000 1
1 3,000 4,283 5,100 10,000 1
1 1,200 4,182 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65