قیمت پایانی تغییر درصد
2,814 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,784 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,814 0.00 0.00
اولین قیمت 2,890
قیمت دیروز 2,814
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,087 3,699
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1381674
تعداد سهام 207.166 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 133,440

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 582.966 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,500 2,784 2,799 6,000 1
2 1,807 2,780 2,800 1,000 1
1 10,000 2,773 2,801 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65