قیمت پایانی تغییر درصد
4,607 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,610 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,607 0.00 0.00
اولین قیمت 4,547
قیمت دیروز 4,607
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,025 4,547
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2262037
تعداد سهام 207.166 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 99,305

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 954.416 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 4,547 4,615 678 1
0 0 0 4,620 1,000 1
0 0 0 4,700 8,662 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65