قیمت پایانی تغییر درصد
2,660 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,634 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,660 0.00 0.00
اولین قیمت 2,699
قیمت دیروز 2,660
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,087 3,699
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1306060
تعداد سهام 207.166 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 133,440

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 551.063 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 38,620 2,634 2,689 1,600 1
1 757 2,628 2,690 9,000 1
1 5,000 2,625 2,699 13,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65