قیمت پایانی تغییر درصد
8,643 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,643 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,643 0.00 0.00
اولین قیمت 8,643
قیمت دیروز 8,643
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,075 8,211
بازه هفته 8,643 6,650
بازه سال - -
P/E 4243713
تعداد سهام 207.166 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 82,867

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.791 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 7,287 0 0 0
1 1,000 7,000 0 0 0
1 1,000 6,923 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65