داده ها

آخرین معامله 4,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,465 0.00 0.00
اولین قیمت 4,468
قیمت دیروز 4,465
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,691 4,245
بازه هفته 3,875 3,875
بازه سال - -
P/E 2192315
تعداد سهام 127.166 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 129,032

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 567.798 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,601 4,400 4,467 2,200 1
1 1,000 4,300 4,468 385,044 22
2 10,300 4,261 4,600 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65