قیمت پایانی تغییر درصد
6,353 17.00 0.27

داده ها

آخرین معامله 6,205 165.00 2.59
قیمت پایانی 6,353 17.00 0.27
اولین قیمت 6,112
قیمت دیروز 6,370
بازه روز 6,555 6,112
قیمت مجاز 6,688 6,052
بازه هفته 6,690 6,300
بازه سال - -
P/E 3119323
تعداد سهام 207.166 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 82,867

معاملات

تعداد معاملات 934
حجم معاملات 3.833 میلیون
ارزش معاملات 24.353 میلیارد
ارزش بازار 1.316 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.833 میلیون 3.813 میلیون
حقوقی 0 20,000
تعداد خرید فروش
مجموع 248 243
حقیقی 248 242
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 127.06 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 6,206 6,380 33,830 3
1 200 6,201 6,407 533 1
1 2,000 6,181 6,410 14,069 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65