قیمت پایانی تغییر درصد
972 5.00 0.52

داده ها

آخرین معامله 959 8.00 0.83
قیمت پایانی 972 5.00 0.52
اولین قیمت 1,000
قیمت دیروز 967
بازه روز 1,000 959
قیمت مجاز 1,015 919
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 164268
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 125
حجم معاملات 1.364 میلیون
ارزش معاملات 1.332 میلیارد
ارزش بازار 5.832 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.379 میلیون 1.379 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 66 40
حقیقی 66 40
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 20,098 950 951 1,022 1
2 11,100 941 959 7,863 1
2 14,000 940 960 1,080 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65