قیمت پایانی تغییر درصد
2,073 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,050 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,073 0.00 0.00
اولین قیمت 2,087
قیمت دیروز 2,073
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,189 1,981
بازه هفته 2,150 1,891
بازه سال - -
P/E 350337
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.438 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 28,000 2,050 2,074 500 1
1 2,441 2,048 2,077 2,400 1
2 12,453 2,047 2,081 1 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65