قیمت پایانی تغییر درصد
1,327 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,311 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,327 0.00 0.00
اولین قیمت 1,326
قیمت دیروز 1,327
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,016 920
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 224263
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.962 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,089 1,310 1,320 50,000 1
1 10,000 1,301 1,330 91,349 1
2 14,000 1,300 1,340 86,236 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65