قیمت پایانی تغییر درصد
1,403 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,393 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,403 0.00 0.00
اولین قیمت 1,393
قیمت دیروز 1,403
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,539 1,393
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 237107
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.418 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 835 1,394 5,175 1
0 0 0 1,405 11,017 1
0 0 0 1,430 6,609 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65