داده ها

آخرین معامله 1,055 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,082 0.00 0.00
اولین قیمت 1,076
قیمت دیروز 1,082
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,176 1,064
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 216400
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 973.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,100 1,050 1,077 458,119 11
1 50,000 1,030 1,078 500 1
1 4,933 1,022 1,081 18,316 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65