داده ها

آخرین معامله 1,008 12.00 1.20
قیمت پایانی 995 1.00 0.10
اولین قیمت 1,024
قیمت دیروز 996
بازه روز 1,024 970
قیمت مجاز 1,176 1,064
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 199000
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 98
حجم معاملات 476,447
ارزش معاملات 474.206 میلیون
ارزش بازار 895.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 271,729 271,729
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 22 8
حقیقی 22 8
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,376 1,007 1,010 4,692 2
1 21,567 995 1,012 500 1
1 10,000 990 1,013 3,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65