داده ها

آخرین معامله 2,021 106.00 4.98
قیمت پایانی 2,035 92.00 4.33
اولین قیمت 2,100
قیمت دیروز 2,127
بازه روز 2,148 2,021
قیمت مجاز 2,233 2,021
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 407000
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 183
حجم معاملات 1.159 میلیون
ارزش معاملات 2.359 میلیارد
ارزش بازار 1.832 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.159 میلیون 1.141 میلیون
حقوقی 0 18,699
تعداد خرید فروش
مجموع 116 28
حقیقی 116 27
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 38.052 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,021 675,541 43
0 0 0 2,052 4,700 1
0 0 0 2,061 16,795 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65