داده ها

آخرین معامله 995 35.00 3.65
قیمت پایانی 995 35.00 3.65
اولین قیمت 995
قیمت دیروز 960
بازه روز 998 991
قیمت مجاز 1,008 912
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 199000
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 25
حجم معاملات 124,344
ارزش معاملات 123.667 میلیون
ارزش بازار 796 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 124,344 124,344
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 14 12
حقیقی 14 12
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 976 995 7,170 1
1 1,095 975 996 9,999 1
1 3,081 969 998 7,408 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65