داده ها

آخرین معامله 1,557 11.00 0.71
قیمت پایانی 1,614 68.00 4.40
اولین قیمت 1,618
قیمت دیروز 1,546
بازه روز 1,618 1,557
قیمت مجاز 1,176 1,064
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 322800
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 11
حجم معاملات 92,521
ارزش معاملات 149.307 میلیون
ارزش بازار 1.453 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 92,521 92,521
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 4
حقیقی 9 4
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 11,811 1,558 1,614 18,000 4
2 80,667 1,474 1,615 18,000 4
1 50,000 1,472 1,617 22,175 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65