داده ها

آخرین معامله 1,118 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,118 0.00 0.00
اولین قیمت 1,118
قیمت دیروز 1,118
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,118 1,012
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 223600
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 894.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
101 3.873 میلیون 1,118 0 0 0
1 9,000 1,116 0 0 0
1 5,000 1,111 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65