داده ها

آخرین معامله 2,260 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,246 0.00 0.00
اولین قیمت 2,250
قیمت دیروز 2,246
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,323 2,103
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 449200
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.021 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 21,000 2,251 2,270 19,154 1
1 50,000 2,232 2,278 1,000 1
1 10,000 2,231 2,280 66,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65