قیمت پایانی تغییر درصد
2,004 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,021 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,004 0.00 0.00
اولین قیمت 1,941
قیمت دیروز 2,004
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,880 1,702
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1458912
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.018 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,008 2,015 2,024 10,000 1
2 5,572 2,010 2,030 80,000 2
1 3,146 2,002 2,033 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65