قیمت پایانی تغییر درصد
2,134 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,160 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,134 0.00 0.00
اولین قیمت 2,101
قیمت دیروز 2,134
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,226 2,014
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1553552
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.603 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 2,131 2,160 4,500 1
2 61,700 2,130 2,169 8,837 1
4 25,798 2,125 2,175 13,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65