قیمت پایانی تغییر درصد
3,643 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,611 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,643 0.00 0.00
اولین قیمت 3,682
قیمت دیروز 3,643
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,825 3,461
بازه هفته 3,799 3,550
بازه سال - -
P/E 2652104
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.394 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 3,558 3,737 302 1
1 3,000 3,556 3,747 1,559 1
1 3,000 3,553 3,748 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65