قیمت پایانی تغییر درصد
3,240 75.00 2.26

داده ها

آخرین معامله 3,239 76.00 2.29
قیمت پایانی 3,240 75.00 2.26
اولین قیمت 3,200
قیمت دیروز 3,315
بازه روز 3,316 3,150
قیمت مجاز 3,480 3,150
بازه هفته 3,162 3,040
بازه سال - -
P/E 2358720
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 492
حجم معاملات 5.731 میلیون
ارزش معاملات 18.568 میلیارد
ارزش بازار 14.58 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.526 میلیون 5.525 میلیون
حقوقی 205,307 206,319
تعداد خرید فروش
مجموع 130 169
حقیقی 128 167
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 3.279 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,183 3,200 3,239 3,292 1
1 100,000 3,198 3,249 19,260 2
2 16,000 3,180 3,250 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65