قیمت پایانی تغییر درصد
2,080 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,119 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,080 0.00 0.00
اولین قیمت 2,110
قیمت دیروز 2,080
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,880 1,702
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1514240
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.36 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 2,119 2,124 17,085 1
1 951 2,090 2,128 6,974 1
1 3,000 2,086 2,129 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65