داده ها

آخرین معامله 3,031 180.00 6.31
قیمت پایانی 3,000 149.00 5.23
اولین قیمت 2,887
قیمت دیروز 2,851
بازه روز 3,031 2,743
قیمت مجاز 3,031 2,743
بازه هفته 2,851 2,851
بازه سال - -
P/E 183000
تعداد سهام 828 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,200

معاملات

تعداد معاملات 667
حجم معاملات 8.707 میلیون
ارزش معاملات 26.12 میلیارد
ارزش بازار 2.484 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.207 میلیون 4.707 میلیون
حقوقی 500,000 4 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 157 160
حقیقی 156 158
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 10.5 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 372,765 3,031 3,414 227,184 5
1 108 2,993 0 0 0
1 1,814 2,957 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65