داده ها

آخرین معامله 2,588 123.00 4.99
قیمت پایانی 2,523 58.00 2.35
اولین قیمت 2,500
قیمت دیروز 2,465
بازه روز 2,588 2,400
قیمت مجاز 2,588 2,342
بازه هفته 2,356 2,112
بازه سال - -
P/E 153903
تعداد سهام 1.862 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 744,708

معاملات

تعداد معاملات 2,411
حجم معاملات 37.445 میلیون
ارزش معاملات 94.456 میلیارد
ارزش بازار 4.697 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 36.433 میلیون 37.445 میلیون
حقوقی 1.012 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 705 694
حقیقی 701 694
حقوقی 4 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.554 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
115 1.723 میلیون 2,588 3,424 106,142 2
2 2,348 2,583 0 0 0
2 785 2,560 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65