داده ها

آخرین معامله 1,037 28.00 2.78
قیمت پایانی 1,044 35.00 3.47
اولین قیمت 1,024
قیمت دیروز 1,009
بازه روز 1,059 1,024
قیمت مجاز 2,276 2,060
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 63684
تعداد سهام 828 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,200

معاملات

تعداد معاملات 1,273
حجم معاملات 13.268 میلیون
ارزش معاملات 13.856 میلیارد
ارزش بازار 864.432 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 13.267 میلیون 13.268 میلیون
حقوقی 1,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 388 365
حقیقی 387 365
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.044 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,250 1,029 1,037 113,000 3
4 27,973 1,025 1,039 6,900 1
1 1,000 1,024 1,043 19,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65