داده ها

آخرین معامله 1,971 92.00 4.90
قیمت پایانی 1,944 65.00 3.46
اولین قیمت 1,900
قیمت دیروز 1,879
بازه روز 1,971 1,900
قیمت مجاز 1,972 1,786
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 118584
تعداد سهام 828 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,200

معاملات

تعداد معاملات 248
حجم معاملات 1.788 میلیون
ارزش معاملات 3.476 میلیارد
ارزش بازار 1.61 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.788 میلیون 1.788 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 61 96
حقیقی 61 96
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,961 1,972 138,562 8
1 20,700 1,955 1,975 605 2
1 711 1,954 2,020 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65