داده ها

آخرین معامله 1,212 17.00 1.38
قیمت پایانی 1,200 29.00 2.36
اولین قیمت 1,241
قیمت دیروز 1,229
بازه روز 1,243 1,176
قیمت مجاز 2,276 2,060
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 73200
تعداد سهام 828 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,200

معاملات

تعداد معاملات 1,008
حجم معاملات 11.453 میلیون
ارزش معاملات 13.744 میلیارد
ارزش بازار 993.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.453 میلیون 11.016 میلیون
حقوقی 0 436,979
تعداد خرید فروش
مجموع 389 189
حقیقی 389 188
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 524.375 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 35,000 1,192 1,213 10,000 1
1 5,000 1,191 1,216 33,294 2
3 118,000 1,190 1,217 70,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65