داده ها

آخرین معامله 1,585 26.00 1.61
قیمت پایانی 1,555 56.00 3.48
اولین قیمت 1,618
قیمت دیروز 1,611
بازه روز 1,619 1,531
قیمت مجاز 1,691 1,531
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 94855
تعداد سهام 1.862 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 744,708

معاملات

تعداد معاملات 1,040
حجم معاملات 9.952 میلیون
ارزش معاملات 15.476 میلیارد
ارزش بازار 2.895 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.952 میلیون 9.952 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 353 190
حقیقی 353 190
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 40,000 1,585 1,588 3,992 1
1 4,723 1,556 1,590 23,550 5
1 10,000 1,541 1,594 4,543 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65