داده ها

آخرین معامله 2,482 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,517 0.00 0.00
اولین قیمت 2,560
قیمت دیروز 2,517
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,276 2,060
بازه هفته 2,933 2,933
بازه سال - -
P/E 153537
تعداد سهام 828 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.084 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 450 2,460 2,482 10.87 میلیون 303
1 500 2,440 2,490 40,000 3
1 600 2,420 2,499 180 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65