قیمت پایانی تغییر درصد
33,013 364.00 1.09

داده ها

آخرین معامله 33,013 364.00 1.09
قیمت پایانی 33,013 364.00 1.09
اولین قیمت 33,013
قیمت دیروز 33,377
بازه روز 33,013 33,013
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 26245335
تعداد سهام 689.92 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 8
حجم معاملات 13,010
ارزش معاملات 429.499 میلیون
ارزش بازار 22.776 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9,010 13,010
حقوقی 4,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 6 3
حقیقی 4 3
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 132.052 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65