قیمت پایانی تغییر درصد
40,594 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 40,778 0.00 0.00
قیمت پایانی 40,594 0.00 0.00
اولین قیمت 40,629
قیمت دیروز 40,594
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 43,385 40,859
بازه هفته 43,999 41,000
بازه سال - -
P/E 32272230
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 40.594 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,658 41,950 41,950 447 1
1 200 41,949 42,098 200 1
3 1,934 41,948 42,195 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65