قیمت پایانی تغییر درصد
34,735 772.00 2.27

داده ها

آخرین معامله 35,500 1,537.00 4.53
قیمت پایانی 34,735 772.00 2.27
اولین قیمت 33,613
قیمت دیروز 33,963
بازه روز 35,500 33,613
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 27614325
تعداد سهام 689.92 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 308
حجم معاملات 1.353 میلیون
ارزش معاملات 46.988 میلیارد
ارزش بازار 23.964 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 273,727 302,853
حقوقی 1.079 میلیون 1.05 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 66 90
حقیقی 62 88
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.012 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65