قیمت پایانی تغییر درصد
39,065 1,455.00 3.59

داده ها

آخرین معامله 38,230 2,290.00 5.65
قیمت پایانی 39,065 1,455.00 3.59
اولین قیمت 39,506
قیمت دیروز 40,520
بازه روز 41,110 38,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 31056675
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 435
حجم معاملات 550,469
ارزش معاملات 21.504 میلیارد
ارزش بازار 39.065 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 350,999 540,469
حقوقی 199,470 10,000
تعداد خرید فروش
مجموع 209 86
حقیقی 198 85
حقوقی 11 1
تغییر حقوقی به حقیقی 7.402 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65