قیمت پایانی تغییر درصد
25,602 382.00 1.47

داده ها

آخرین معامله 25,401 583.00 2.24
قیمت پایانی 25,602 382.00 1.47
اولین قیمت 26,000
قیمت دیروز 25,984
بازه روز 26,299 24,702
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 20353590
تعداد سهام 689.92 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 485
حجم معاملات 444,183
ارزش معاملات 11.372 میلیارد
ارزش بازار 17.663 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 434,183 444,183
حقوقی 10,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 196 107
حقیقی 195 107
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 256.02 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65