داده ها

آخرین معامله 4,810 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,653 0.00 0.00
اولین قیمت 4,452
قیمت دیروز 4,653
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,862 4,400
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1591326
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.675 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 4,629 4,829 5,000 1
1 6,196 4,610 4,830 10,000 1
2 15,900 4,600 4,840 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65