قیمت پایانی تغییر درصد
22,601 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 22,997 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,601 0.00 0.00
اولین قیمت 22,913
قیمت دیروز 22,601
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 23,749 21,489
بازه هفته 25,938 21,680
بازه سال - -
P/E 7729542
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.136 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 70 22,852 22,998 10,000 1
1 86 22,851 22,999 42,021 1
1 50 22,801 23,000 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65