قیمت پایانی تغییر درصد
12,719 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,719 0.00 0.00
اولین قیمت 13,360
قیمت دیروز 12,719
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,354 12,084
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4349898
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.579 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,000 12,400 13,385 128 1
1 100 11,317 13,445 1,000 1
1 1,036 7,302 13,450 16,674 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65