داده ها

آخرین معامله 5,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,128 0.00 0.00
اولین قیمت 5,100
قیمت دیروز 5,128
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,875 4,411
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1753776
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.846 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 5,110 5,249 410 1
1 10,000 5,100 5,250 5,000 2
1 6,178 5,088 5,300 3,870 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65