داده ها

آخرین معامله 5,619 128.00 2.23
قیمت پایانی 5,670 77.00 1.34
اولین قیمت 5,665
قیمت دیروز 5,747
بازه روز 5,665 5,465
قیمت مجاز 4,875 4,411
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1939140
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 55
حجم معاملات 54,272
ارزش معاملات 300.785 میلیون
ارزش بازار 2.041 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 54,272 54,272
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 24 34
حقیقی 24 34
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 5,510 5,620 1,000 1
2 5,700 5,500 5,634 1,865 1
1 612 5,469 5,650 3,082 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65