قیمت پایانی تغییر درصد
33,565 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 33,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 33,565 0.00 0.00
اولین قیمت 34,268
قیمت دیروز 33,565
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 35,268 31,910
بازه هفته 38,271 31,850
بازه سال - -
P/E 68472600
تعداد سهام 420 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 168,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.097 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 149 33,750 33,900 500 1
1 169 33,748 33,949 6 1
1 2,000 33,245 33,999 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65