قیمت پایانی تغییر درصد
35,124 883.00 2.58

داده ها

آخرین معامله 35,953 1,712.00 5.00
قیمت پایانی 35,124 883.00 2.58
اولین قیمت 34,799
قیمت دیروز 34,241
بازه روز 35,953 33,205
قیمت مجاز 20,697 18,727
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 71652960
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 84,000

معاملات

تعداد معاملات 177
حجم معاملات 528,488
ارزش معاملات 18.563 میلیارد
ارزش بازار 7.376 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 528,488 377,379
حقوقی 0 151,109
تعداد خرید فروش
مجموع 62 59
حقیقی 62 56
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 5.308 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 150 35,101 0 0 0
2 150 35,100 0 0 0
1 200 35,009 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65