قیمت پایانی تغییر درصد
23,254 721.00 3.20

داده ها

آخرین معامله 23,659 1,126.00 5.00
قیمت پایانی 23,254 721.00 3.20
اولین قیمت 22,112
قیمت دیروز 22,533
بازه روز 23,659 22,112
قیمت مجاز 20,697 18,727
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 47438160
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 84,000

معاملات

تعداد معاملات 132
حجم معاملات 671,980
ارزش معاملات 15.626 میلیارد
ارزش بازار 4.883 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 461,980 431,980
حقوقی 210,000 240,000
تعداد خرید فروش
مجموع 40 49
حقیقی 38 45
حقوقی 2 4
تغییر حقوقی به حقیقی 697.62 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50 23,185 23,659 12,670 2
1 16,035 23,180 24,007 325 1
3 20,164 23,000 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65