قیمت پایانی تغییر درصد
18,585 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,585 0.00 0.00
اولین قیمت 19,438
قیمت دیروز 18,585
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,452 17,600
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 37913400
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 84,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.903 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 79 17,800 19,000 2,000 1
0 0 0 19,177 1,000 1
0 0 0 19,180 5,245 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65