داده ها

آخرین معامله 18,011 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,634 0.00 0.00
اولین قیمت 18,002
قیمت دیروز 18,634
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,565 17,703
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 38013360
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 84,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.913 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 19,872 2,000 1
0 0 0 20,000 15,000 1
0 0 0 20,622 59 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65