قیمت پایانی تغییر درصد
58,841 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 58,738 0.00 0.00
قیمت پایانی 58,841 0.00 0.00
اولین قیمت 59,703
قیمت دیروز 58,841
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,697 18,727
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 120035640
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 84,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.357 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 58,000 58,738 204 1
1 18 57,770 59,000 3,475 3
1 10,000 57,500 59,449 310 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)

65