قیمت پایانی تغییر درصد
34,516 1,412.00 4.27

داده ها

آخرین معامله 33,890 786.00 2.37
قیمت پایانی 34,516 1,412.00 4.27
اولین قیمت 34,134
قیمت دیروز 33,104
بازه روز 34,759 33,610
قیمت مجاز 34,759 31,449
بازه هفته 35,599 30,578
بازه سال - -
P/E 70412640
تعداد سهام 420 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 168,000

معاملات

تعداد معاملات 203
حجم معاملات 180,808
ارزش معاملات 6.241 میلیارد
ارزش بازار 14.497 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 180,808 180,308
حقوقی 0 500
تعداد خرید فروش
مجموع 86 81
حقیقی 86 80
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 17.258 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 33,631 33,890 5,324 1
2 1,422 33,630 34,000 1,085 1
1 40 33,620 34,100 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65