داده ها

آخرین معامله 2,599 8.00 0.31
قیمت پایانی 2,585 6.00 0.23
اولین قیمت 2,580
قیمت دیروز 2,591
بازه روز 2,700 2,431
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.23 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 141
حجم معاملات 502,966
ارزش معاملات 1.3 میلیارد
ارزش بازار 3.18 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 502,966 502,966
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 45 46
حقیقی 45 46
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65