داده ها

آخرین معامله 2,623 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,636 0.00 0.00
اولین قیمت 2,623
قیمت دیروز 2,636
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,894 2,726
بازه هفته 2,875 2,700
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.23 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.242 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,726 444,202 25
0 0 0 2,797 6,900 1
0 0 0 2,799 1,700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65