داده ها

آخرین معامله 1,740 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,706 0.00 0.00
اولین قیمت 1,725
قیمت دیروز 1,706
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,090 1,892
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 508388
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 853 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 580 1,739 1,740 17,216 1
1 600 1,738 1,741 871 1
1 6,500 1,737 1,742 4,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65