داده ها

آخرین معامله 1,761 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,823 0.00 0.00
اولین قیمت 1,912
قیمت دیروز 1,823
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,090 1,892
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 543254
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 911.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 25,861 1,761 1,860 785 1
1 1,000 1,750 1,898 10,900 2
1 100 1,709 1,920 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65