داده ها

آخرین معامله 2,169 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,165 0.00 0.00
اولین قیمت 2,119
قیمت دیروز 2,165
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,169 1,963
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 645170
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.083 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 11,000 2,169 0 0 0
1 244 2,140 0 0 0
1 1,000 2,130 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65