داده ها

آخرین معامله 4,300 16.00 0.37
قیمت پایانی 4,386 70.00 1.62
اولین قیمت 4,400
قیمت دیروز 4,316
بازه روز 4,450 4,266
قیمت مجاز 4,531 4,101
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1307028
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 706
حجم معاملات 2.61 میلیون
ارزش معاملات 11.448 میلیارد
ارزش بازار 2.193 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.61 میلیون 2.61 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 327 229
حقیقی 327 229
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 23,420 4,290 4,300 5,000 1
2 51,271 4,280 4,340 6,953 2
1 3,557 4,273 4,380 534 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65