داده ها

آخرین معامله 2,003 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,014 0.00 0.00
اولین قیمت 2,100
قیمت دیروز 2,014
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,114 1,914
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 600172
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.007 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,080 540 2
0 0 0 2,150 477 1
0 0 0 2,160 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65