داده ها

آخرین معامله 2,976 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,022 0.00 0.00
اولین قیمت 3,000
قیمت دیروز 3,022
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,090 1,892
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 900556
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.511 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,751 2,976 1.013 میلیون 32
0 0 0 3,086 4,500 1
0 0 0 3,087 3,850 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65