قیمت پایانی تغییر درصد
5,966 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,966 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,966 0.00 0.00
اولین قیمت 5,966
قیمت دیروز 5,966
بازه روز 5,966 5,966
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 375858
تعداد سهام 320 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 27
حجم معاملات 125,500
ارزش معاملات 748.733 میلیون
ارزش بازار 1.909 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 125,500 125,500
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 23 1
حقیقی 23 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65