داده ها

آخرین معامله 7,346 213.00 2.99
قیمت پایانی 7,346 213.00 2.99
اولین قیمت 7,346
قیمت دیروز 7,133
بازه روز 7,346 7,346
قیمت مجاز 6,103 5,749
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 462798
تعداد سهام 320 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 110
حجم معاملات 890,762
ارزش معاملات 6.544 میلیارد
ارزش بازار 2.351 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 890,899 880,899
حقوقی 0 10,000
تعداد خرید فروش
مجموع 16 73
حقیقی 16 72
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 73.46 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,417 5,797 5,828 1,000 1
1 500 5,790 5,829 10,000 1
1 130 5,777 5,830 5,055 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65