قیمت پایانی تغییر درصد
19,679 1,035.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 19,679 1,035.00 5.00
قیمت پایانی 19,679 1,035.00 5.00
اولین قیمت 19,681
قیمت دیروز 20,714
بازه روز 19,681 19,679
قیمت مجاز 21,749 19,679
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11807400
تعداد سهام 244.705 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 55
حجم معاملات 481,317
ارزش معاملات 9.472 میلیارد
ارزش بازار 4.816 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 91,317 386,317
حقوقی 390,000 95,000
تعداد خرید فروش
مجموع 20 22
حقیقی 17 20
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 5.805 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 19,679 317,945 11
0 0 0 20,450 3,512 2
0 0 0 20,700 1,381 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65