قیمت پایانی تغییر درصد
30,430 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 30,455 0.00 0.00
قیمت پایانی 30,430 0.00 0.00
اولین قیمت 30,664
قیمت دیروز 30,430
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 30,668 27,748
بازه هفته 31,900 28,500
بازه سال - -
P/E 18258000
تعداد سهام 244.705 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.446 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 34 30,015 30,455 1,000 1
1 500 30,013 30,598 2,000 1
1 25 30,011 30,599 982 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65