قیمت پایانی تغییر درصد
29,678 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 30,440 0.00 0.00
قیمت پایانی 29,678 0.00 0.00
اولین قیمت 30,484
قیمت دیروز 29,678
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 30,488 27,586
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17806800
تعداد سهام 244.705 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.262 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 888 30,440 30,442 411 1
1 978 30,161 30,443 6,232 1
2 3,250 30,160 30,444 3,671 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65