قیمت پایانی تغییر درصد
12,647 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,669 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,647 0.00 0.00
اولین قیمت 12,700
قیمت دیروز 12,647
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,042 11,800
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7588200
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.529 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 103 12,668 12,680 853 1
1 3,000 12,522 12,699 900 1
1 200 12,511 12,780 4,124 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65