قیمت پایانی تغییر درصد
16,864 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,875 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,864 0.00 0.00
اولین قیمت 16,875
قیمت دیروز 16,864
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,042 11,800
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10118400
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.373 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 35,540 16,875 0 0 0
1 500 16,540 0 0 0
1 120 16,530 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/28)

65