قیمت پایانی تغییر درصد
17,392 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,392 0.00 0.00
اولین قیمت 17,798
قیمت دیروز 17,392
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,925 10,791
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 27496752
تعداد سهام 375 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 150,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.522 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 288 17,270 17,300 2,230 1
1 118 17,262 17,499 2,000 1
1 100 17,250 17,500 5,921 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65