قیمت پایانی تغییر درصد
28,046 308.00 1.11

داده ها

آخرین معامله 28,280 542.00 1.95
قیمت پایانی 28,046 308.00 1.11
اولین قیمت 27,125
قیمت دیروز 27,738
بازه روز 28,400 27,120
قیمت مجاز 29,124 26,352
بازه هفته 28,150 26,101
بازه سال - -
P/E 44340726
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 186
حجم معاملات 243,119
ارزش معاملات 6.819 میلیارد
ارزش بازار 14.023 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 243,119 111,695
حقوقی 0 131,424
تعداد خرید فروش
مجموع 46 77
حقیقی 46 75
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 3.686 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 28,072 28,280 9,343 3
1 1,950 28,060 28,300 3,978 3
1 1,000 28,055 28,387 138 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65