قیمت پایانی تغییر درصد
26,797 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 27,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 26,797 0.00 0.00
اولین قیمت 27,483
قیمت دیروز 26,797
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 27,484 24,868
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 42366057
تعداد سهام 375 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 150,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.049 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,017 26,600 27,095 2,500 1
1 175 26,561 27,100 497 1
1 187 26,476 27,110 8,213 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65