داده ها

آخرین معامله 13,090 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,936 0.00 0.00
اولین قیمت 12,800
قیمت دیروز 12,936
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,536 12,248
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 20451816
تعداد سهام 375 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 150,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.851 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 13,000 13,090 326 2
2 22,300 12,950 13,100 10,000 2
1 7,434 12,940 13,150 278 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65