قیمت پایانی تغییر درصد
17,098 250.00 1.48

داده ها

آخرین معامله 16,850 2.00 0.01
قیمت پایانی 17,098 250.00 1.48
اولین قیمت 17,465
قیمت دیروز 16,848
بازه روز 17,465 16,850
قیمت مجاز 11,925 10,791
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 27031938
تعداد سهام 375 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 150,000

معاملات

تعداد معاملات 150
حجم معاملات 265,679
ارزش معاملات 4.543 میلیارد
ارزش بازار 6.412 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 182,679 255,679
حقوقی 83,000 10,000
تعداد خرید فروش
مجموع 61 52
حقیقی 57 50
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.248 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 16,800 16,990 8,223 2
1 100 16,750 17,170 1,000 1
1 100 16,700 17,200 3,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65