قیمت پایانی تغییر درصد
24,172 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 24,193 0.00 0.00
قیمت پایانی 24,172 0.00 0.00
اولین قیمت 23,950
قیمت دیروز 24,172
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 25,380 22,964
بازه هفته 26,200 22,512
بازه سال - -
P/E 4568508
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.834 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 23,500 25,280 500 1
1 200 22,700 25,900 1,000 1
1 1,000 22,395 26,080 109 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65