قیمت پایانی تغییر درصد
4,703 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,839 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,703 0.00 0.00
اولین قیمت 5,022
قیمت دیروز 4,703
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,851 2,581
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 888867
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 192,160

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 940.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 220 4,702 4,830 2,720 1
1 220 4,701 4,837 4,817 1
1 220 4,670 4,838 11,100 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65