قیمت پایانی تغییر درصد
9,476 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,443 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,476 0.00 0.00
اولین قیمت 9,910
قیمت دیروز 9,476
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,949 9,003
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1790964
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.895 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 3,181 9,443 454 3
0 0 0 10,401 955 1
0 0 0 10,773 2,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65