قیمت پایانی تغییر درصد
2,856 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,888 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,856 0.00 0.00
اولین قیمت 2,712
قیمت دیروز 2,856
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,920 2,642
بازه هفته 2,975 2,760
بازه سال - -
P/E 539784
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 178,126

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 571.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 2,817 2,888 2,149 1
1 2,500 2,816 2,890 1,367 1
1 1,000 2,811 2,895 14,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65