قیمت پایانی تغییر درصد
3,774 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,788 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,774 0.00 0.00
اولین قیمت 3,788
قیمت دیروز 3,774
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,788 3,428
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 713286
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 136,575

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 754.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 125,882 3,788 4,564 6,655 1
1 4,666 3,785 0 0 0
1 777 3,782 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65