قیمت پایانی تغییر درصد
2,889 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,914 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,889 0.00 0.00
اولین قیمت 2,825
قیمت دیروز 2,889
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,851 2,581
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 546021
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 192,160

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 577.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 14,996 2,914 2,927 40,000 1
1 345 2,912 2,931 1,467 1
1 307 2,866 3,056 800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65