قیمت پایانی تغییر درصد
12,419 41.00 0.33

داده ها

آخرین معامله 12,100 278.00 2.25
قیمت پایانی 12,419 41.00 0.33
اولین قیمت 12,377
قیمت دیروز 12,378
بازه روز 12,988 12,030
قیمت مجاز 12,996 11,760
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9314250
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 898
حجم معاملات 3.322 میلیون
ارزش معاملات 41.258 میلیارد
ارزش بازار 6.21 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.087 میلیون 3.322 میلیون
حقوقی 235,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 343 187
حقیقی 341 187
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.918 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,685 12,100 12,200 7,533 1
1 11,613 12,070 12,240 15,054 2
1 500 12,055 12,250 1,736 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/4)

65