قیمت پایانی تغییر درصد
14,917 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,993 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,917 0.00 0.00
اولین قیمت 14,610
قیمت دیروز 14,917
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,514 9,514
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11187750
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.459 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 14,570 14,993 15,000 18,100 3
1 136 14,500 15,088 1,000 1
1 1,222 14,460 15,091 428 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65