قیمت پایانی تغییر درصد
15,437 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,402 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,437 0.00 0.00
اولین قیمت 15,025
قیمت دیروز 15,437
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,184 14,644
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11577750
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.719 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,670 15,402 15,499 500 1
2 6,000 15,401 15,599 3,500 1
2 1,512 15,302 15,620 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65