قیمت پایانی تغییر درصد
12,203 453.00 3.86

داده ها

آخرین معامله 12,337 587.00 5.00
قیمت پایانی 12,203 453.00 3.86
اولین قیمت 11,303
قیمت دیروز 11,750
بازه روز 12,337 11,303
قیمت مجاز 12,337 11,163
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9152250
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 266
حجم معاملات 1.041 میلیون
ارزش معاملات 12.701 میلیارد
ارزش بازار 6.102 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 513,759 835,814
حقوقی 527,055 205,000
تعداد خرید فروش
مجموع 50 113
حقیقی 46 110
حقوقی 4 3
تغییر حقوقی به حقیقی 3.93 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 119 12,303 12,337 17,055 5
1 15,000 12,300 12,423 600 1
1 2,000 12,280 12,484 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65