قیمت پایانی تغییر درصد
10,002 463.00 4.85

داده ها

آخرین معامله 10,015 476.00 4.99
قیمت پایانی 10,002 463.00 4.85
اولین قیمت 9,802
قیمت دیروز 9,539
بازه روز 10,015 9,802
قیمت مجاز 10,514 9,514
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7501500
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 118
حجم معاملات 244,317
ارزش معاملات 2.444 میلیارد
ارزش بازار 5.001 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 219,317 194,317
حقوقی 25,000 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 20 83
حقیقی 19 82
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 250.05 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
22 606,408 10,015 10,190 7,000 1
1 5,734 9,810 10,238 1,708 2
1 500 9,802 10,577 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65