قیمت پایانی تغییر درصد
9,973 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,298 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,973 0.00 0.00
اولین قیمت 10,100
قیمت دیروز 9,973
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,514 9,514
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7479750
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.987 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 456 10,057 10,267 450 1
1 1,500 10,019 10,277 1,000 1
1 300 9,975 10,296 12,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65