قیمت پایانی تغییر درصد
24,516 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 24,651 0.00 0.00
قیمت پایانی 24,516 0.00 0.00
اولین قیمت 25,680
قیمت دیروز 24,516
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 27,002 24,432
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 18387000
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.258 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 24,650 24,999 14,486 3
1 300 24,432 25,000 203 2
1 43 24,003 25,400 160 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65