قیمت پایانی تغییر درصد
22,032 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 21,802 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,032 0.00 0.00
اولین قیمت 22,256
قیمت دیروز 22,032
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 23,368 21,144
بازه هفته 23,400 19,000
بازه سال - -
P/E 16524000
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.016 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30 21,802 22,000 1,379 2
2 3,607 21,800 22,100 940 2
2 2,100 21,757 22,101 10 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65