قیمت پایانی تغییر درصد
3,250 161.00 4.72

داده ها

آخرین معامله 3,241 170.00 4.98
قیمت پایانی 3,250 161.00 4.72
اولین قیمت 3,356
قیمت دیروز 3,411
بازه روز 3,366 3,241
قیمت مجاز 3,581 3,241
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1280500
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 82
حجم معاملات 506,102
ارزش معاملات 1.645 میلیارد
ارزش بازار 2.275 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 506,102 506,102
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 35 24
حقیقی 35 24
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 3,243 3,300 20,472 2
1 1,000 3,242 3,340 2,000 1
2 3,114 3,241 3,366 1,537 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65