قیمت پایانی تغییر درصد
2,913 4.00 0.14

داده ها

آخرین معامله 2,900 9.00 0.31
قیمت پایانی 2,913 4.00 0.14
اولین قیمت 2,954
قیمت دیروز 2,909
بازه روز 2,969 2,882
قیمت مجاز 3,141 2,843
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1147722
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 116
حجم معاملات 971,707
ارزش معاملات 2.831 میلیارد
ارزش بازار 2.039 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 971,707 946,707
حقوقی 0 25,000
تعداد خرید فروش
مجموع 50 22
حقیقی 50 21
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 72.825 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,897 2,949 20,000 1
1 10,000 2,896 2,950 10,000 1
1 1,000 2,892 2,960 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65