قیمت پایانی تغییر درصد
3,668 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,698 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,668 0.00 0.00
اولین قیمت 3,698
قیمت دیروز 3,668
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,141 2,843
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1445192
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.568 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,977 3,684 3,698 269,145 20
1 1,000 3,674 4,396 3,500 1
1 300 3,650 4,400 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65