قیمت پایانی تغییر درصد
3,705 4.00 0.11

داده ها

آخرین معامله 3,700 9.00 0.24
قیمت پایانی 3,705 4.00 0.11
اولین قیمت 3,720
قیمت دیروز 3,709
بازه روز 3,720 3,580
قیمت مجاز 3,894 3,524
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1459770
تعداد سهام 700 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,000

معاملات

تعداد معاملات 37
حجم معاملات 200,916
ارزش معاملات 744.12 میلیون
ارزش بازار 2.594 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 200,256 150,647
حقوقی 0 49,609
تعداد خرید فروش
مجموع 13 19
حقیقی 13 18
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 183.801 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 3,652 3,700 8,051 4
2 13,907 3,650 3,715 3,437 1
4 12,840 3,600 3,716 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65