قیمت پایانی تغییر درصد
1,844 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,872 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,844 0.00 0.00
اولین قیمت 1,872
قیمت دیروز 1,844
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,872 1,694
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -191776
تعداد سهام 121.843 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 284,738

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 224.678 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
76 2.417 میلیون 1,872 0 0 0
1 3,746 1,860 0 0 0
1 20,000 1,801 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65