داده ها

آخرین معامله 1,444 75.00 4.94
قیمت پایانی 1,454 65.00 4.28
اولین قیمت 1,550
قیمت دیروز 1,519
بازه روز 1,550 1,444
قیمت مجاز 1,594 1,444
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -151216
تعداد سهام 121.843 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 323,415

معاملات

تعداد معاملات 139
حجم معاملات 833,218
ارزش معاملات 1.212 میلیارد
ارزش بازار 177.16 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 833,218 833,218
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 77 36
حقیقی 77 36
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 44,373 1,444 1,460 33,780 1
0 0 0 1,465 12,734 1
0 0 0 1,499 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65