داده ها

آخرین معامله 1,662 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,664 0.00 0.00
اولین قیمت 1,749
قیمت دیروز 1,664
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,651 1,495
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -173056
تعداد سهام 121.843 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,307

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 202.747 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,662 612,136 20
0 0 0 1,690 20,000 1
0 0 0 1,725 27,815 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65