داده ها

آخرین معامله 4,169 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,174 0.00 0.00
اولین قیمت 4,584
قیمت دیروز 4,174
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,607 4,169
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -434096
تعداد سهام 121.843 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 508.573 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 60,000 3,000 4,169 241,078 20
0 0 0 4,343 4,500 1
0 0 0 4,490 10,658 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65