قیمت پایانی تغییر درصد
1,337 9.00 0.68

داده ها

آخرین معامله 1,331 3.00 0.23
قیمت پایانی 1,337 9.00 0.68
اولین قیمت 1,349
قیمت دیروز 1,328
بازه روز 1,359 1,321
قیمت مجاز 1,549 1,403
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 282107
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 144
حجم معاملات 1.337 میلیون
ارزش معاملات 1.789 میلیارد
ارزش بازار 1.738 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.337 میلیون 1.337 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 69 40
حقیقی 69 40
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,836 1,331 1,334 1,500 1
2 7,045 1,328 1,340 500 1
4 44,550 1,325 1,350 28,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65