قیمت پایانی تغییر درصد
2,477 84.00 3.28

داده ها

آخرین معامله 2,433 128.00 5.00
قیمت پایانی 2,477 84.00 3.28
اولین قیمت 2,590
قیمت دیروز 2,561
بازه روز 2,590 2,433
قیمت مجاز 2,689 2,433
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 522647
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 788
حجم معاملات 11.554 میلیون
ارزش معاملات 28.614 میلیارد
ارزش بازار 3.22 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.424 میلیون 11.554 میلیون
حقوقی 2.13 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 270 111
حقیقی 264 111
حقوقی 6 0
تغییر حقوقی به حقیقی 5.276 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,433 3.824 میلیون 55
0 0 0 2,495 2,500 1
0 0 0 2,499 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65