قیمت پایانی تغییر درصد
1,342 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,360 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,342 0.00 0.00
اولین قیمت 1,329
قیمت دیروز 1,342
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,361 1,233
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 283162
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.745 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 13,276 1,350 1,361 69,665 2
1 5,000 1,331 1,395 6,000 1
1 12,655 1,321 1,421 28,543 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65