قیمت پایانی تغییر درصد
3,552 142.00 3.84

داده ها

آخرین معامله 3,587 107.00 2.90
قیمت پایانی 3,552 142.00 3.84
اولین قیمت 3,680
قیمت دیروز 3,694
بازه روز 3,694 3,510
قیمت مجاز 3,878 3,510
بازه هفته 3,899 3,632
بازه سال - -
P/E 749472
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,128
حجم معاملات 11.092 میلیون
ارزش معاملات 39.403 میلیارد
ارزش بازار 4.618 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.973 میلیون 10.929 میلیون
حقوقی 2.119 میلیون 162,464
تعداد خرید فروش
مجموع 395 230
حقیقی 392 228
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 6.95 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 3,555 3,588 32,462 2
4 16,566 3,540 3,590 20,000 1
1 3,000 3,520 3,598 2,165 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65