قیمت پایانی تغییر درصد
1,349 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,367 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,349 0.00 0.00
اولین قیمت 1,341
قیمت دیروز 1,349
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,549 1,403
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 284639
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.754 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,331 1,369 319,344 4
3 32,993 1,330 1,370 36,000 2
1 15,000 1,328 1,372 2,164 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65