قیمت پایانی تغییر درصد
1,774 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,786 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,774 0.00 0.00
اولین قیمت 1,767
قیمت دیروز 1,774
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,862 1,686
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 374314
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.306 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 930 1,710 1,840 65,432 1
1 50,000 1,701 1,846 3,400 1
1 100,000 1,673 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65