قیمت پایانی تغییر درصد
2,014 52.00 2.52

داده ها

آخرین معامله 2,010 56.00 2.71
قیمت پایانی 2,014 52.00 2.52
اولین قیمت 2,079
قیمت دیروز 2,066
بازه روز 2,079 1,985
قیمت مجاز 2,169 1,963
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 163134
تعداد سهام 5.625 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.25 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 261
حجم معاملات 2.838 میلیون
ارزش معاملات 5.716 میلیارد
ارزش بازار 11.329 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.759 میلیون 2.05 میلیون
حقوقی 79,777 788,882
تعداد خرید فروش
مجموع 100 79
حقیقی 99 76
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 1.428 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 40,000 2,011 2,020 58,655 1
1 40,032 2,010 2,021 1,000 1
1 75,683 2,009 2,023 3,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65