قیمت پایانی تغییر درصد
4,662 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,597 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,662 0.00 0.00
اولین قیمت 4,677
قیمت دیروز 4,662
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,819 4,361
بازه هفته 4,789 4,160
بازه سال - -
P/E 377622
تعداد سهام 5.625 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.25 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 26.224 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 753 4,600 4,600 20,971 2
3 45,781 4,597 4,630 6,505 1
2 12,861 4,596 4,650 2,220 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65