قیمت پایانی تغییر درصد
1,360 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,360 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,360 0.00 0.00
اولین قیمت 1,420
قیمت دیروز 1,360
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,474 1,334
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 110160
تعداد سهام 5.625 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.25 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.65 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30,000 1,356 1,372 9,000 1
1 10,000 1,351 1,375 10,000 1
1 1,000 1,340 1,378 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65