قیمت پایانی تغییر درصد
3,491 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,517 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,491 0.00 0.00
اولین قیمت 3,320
قیمت دیروز 3,491
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,410 1,276
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 282771
تعداد سهام 5.625 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.25 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.637 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 3,500 3,500 4,277 3
1 1,000 3,485 3,531 1,499 1
2 6,400 3,480 3,532 2,089 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65