قیمت پایانی تغییر درصد
1,568 29.00 1.88

داده ها

آخرین معامله 1,555 16.00 1.04
قیمت پایانی 1,568 29.00 1.88
اولین قیمت 1,550
قیمت دیروز 1,539
بازه روز 1,581 1,533
قیمت مجاز 1,410 1,276
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 127008
تعداد سهام 5.625 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.25 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 271
حجم معاملات 3.411 میلیون
ارزش معاملات 5.349 میلیارد
ارزش بازار 8.82 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.23 میلیون 3.156 میلیون
حقوقی 2.181 میلیون 254,849
تعداد خرید فروش
مجموع 36 75
حقیقی 32 72
حقوقی 4 3
تغییر حقوقی به حقیقی 3.02 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 9,501 1,555 1,564 23,000 1
1 4,509 1,554 1,566 42,976 1
5 9,402 1,553 1,567 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65