قیمت پایانی تغییر درصد
4,073 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,090 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,073 0.00 0.00
اولین قیمت 4,255
قیمت دیروز 4,073
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,464 4,040
بازه هفته 4,194 4,040
بازه سال - -
P/E 329913
تعداد سهام 5.625 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.25 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 22.911 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 16,018 4,080 4,119 30,000 1
2 10,000 4,075 4,120 1,787 1
1 15,000 4,074 4,128 4,669 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65