قیمت پایانی تغییر درصد
4,387 1.00 0.02

داده ها

آخرین معامله 4,420 34.00 0.78
قیمت پایانی 4,387 1.00 0.02
اولین قیمت 4,446
قیمت دیروز 4,386
بازه روز 4,590 4,341
قیمت مجاز 4,605 4,167
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2000472
تعداد سهام 991.44 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 396,576

معاملات

تعداد معاملات 44
حجم معاملات 100,631
ارزش معاملات 441.705 میلیون
ارزش بازار 4.349 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 100,631 99,831
حقوقی 0 800
تعداد خرید فروش
مجموع 29 19
حقیقی 29 18
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.51 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 4,415 4,450 2,000 1
1 270 4,414 4,492 297 1
1 1,000 4,411 4,497 245 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/4)

65