قیمت پایانی تغییر درصد
3,810 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,910 100.00 2.62
قیمت پایانی 3,810 0.00 0.00
اولین قیمت 3,810
قیمت دیروز 3,810
بازه روز 3,910 3,706
قیمت مجاز 4,282 3,876
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1737360
تعداد سهام 991.44 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 396,576

معاملات

تعداد معاملات 8
حجم معاملات 5,717
ارزش معاملات 21.76 میلیون
ارزش بازار 3.777 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5,717 5,717
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 5 5
حقیقی 5 5
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 3,721 3,900 5,000 1
1 20,000 3,710 3,910 5,000 1
2 4,684 3,706 3,915 3,115 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65