قیمت پایانی تغییر درصد
4,515 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,545 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,515 0.00 0.00
اولین قیمت 4,510
قیمت دیروز 4,515
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,796 4,340
بازه هفته 4,671 4,441
بازه سال - -
P/E 2058840
تعداد سهام 991.44 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 396,576

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.476 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,000 4,506 4,545 12,951 1
1 250 4,505 4,550 1,653 1
1 3,000 4,502 4,580 4,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65