قیمت پایانی تغییر درصد
5,225 99.00 1.86

داده ها

آخرین معامله 5,159 165.00 3.10
قیمت پایانی 5,225 99.00 1.86
اولین قیمت 5,348
قیمت دیروز 5,324
بازه روز 5,348 5,111
قیمت مجاز 5,590 5,058
بازه هفته 5,300 5,030
بازه سال - -
P/E 2382600
تعداد سهام 991.44 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 396,576

معاملات

تعداد معاملات 1,418
حجم معاملات 5.26 میلیون
ارزش معاملات 27.486 میلیارد
ارزش بازار 5.18 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.251 میلیون 5.178 میلیون
حقوقی 9,000 82,000
تعداد خرید فروش
مجموع 592 366
حقیقی 591 363
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 381.425 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,770 5,159 5,160 595 1
1 5,000 5,150 5,175 2,654 1
1 5,000 5,131 5,179 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65