قیمت پایانی تغییر درصد
4,035 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,838 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,035 0.00 0.00
اولین قیمت 3,838
قیمت دیروز 4,035
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,242 3,838
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1839960
تعداد سهام 991.44 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 396,576

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 297 3,376 3,999 2,400 2
1 25,000 2,412 4,000 6,997 1
0 0 0 4,050 1,208 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65