قیمت پایانی تغییر درصد
3,450 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,420 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,450 0.00 0.00
اولین قیمت 3,520
قیمت دیروز 3,450
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,282 3,876
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1573200
تعداد سهام 991.44 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 396,576

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.42 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,910 3,420 3,527 7,836 1
1 1,000 3,400 3,533 3,501 1
1 10,000 3,352 3,534 11,380 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65