قیمت پایانی تغییر درصد
3,897 4.00 0.10

داده ها

آخرین معامله 3,869 24.00 0.62
قیمت پایانی 3,897 4.00 0.10
اولین قیمت 3,990
قیمت دیروز 3,893
بازه روز 4,035 3,800
قیمت مجاز 4,282 3,876
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1777032
تعداد سهام 991.44 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 396,576

معاملات

تعداد معاملات 1,636
حجم معاملات 7.443 میلیون
ارزش معاملات 29.008 میلیارد
ارزش بازار 3.864 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.443 میلیون 7.443 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 547 351
حقیقی 547 351
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 19,000 3,851 3,869 1,500 1
1 1,000 3,850 3,870 1,000 1
3 5,000 3,841 3,876 11,894 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65