قیمت پایانی تغییر درصد
3,362 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,362 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,362 0.00 0.00
اولین قیمت 3,362
قیمت دیروز 3,362
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,362 3,168
بازه هفته 3,362 3,001
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.549 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.209 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
13 18,919 3,362 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65