قیمت پایانی تغییر درصد
3,763 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,763 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,763 0.00 0.00
اولین قیمت 3,763
قیمت دیروز 3,763
بازه روز 3,763 3,763
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.549 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 4
حجم معاملات 954
ارزش معاملات 3.59 میلیون
ارزش بازار 5.831 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 954 954
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 2
حقیقی 3 2
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65