قیمت پایانی تغییر درصد
8,869 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,883 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,869 0.00 0.00
اولین قیمت 8,870
قیمت دیروز 8,869
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,525 5,905
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 638568
تعداد سهام 330.197 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 132,079

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.929 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 8,883 0 0 0
1 240 8,293 0 0 0
1 1,100 8,222 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65