قیمت پایانی تغییر درصد
14,008 451.00 3.12

داده ها

آخرین معامله 14,160 299.00 2.07
قیمت پایانی 14,008 451.00 3.12
اولین قیمت 13,737
قیمت دیروز 14,459
بازه روز 14,458 13,737
قیمت مجاز 15,181 13,737
بازه هفته 15,900 14,000
بازه سال - -
P/E 1008576
تعداد سهام 330.197 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 132,079

معاملات

تعداد معاملات 254
حجم معاملات 572,607
ارزش معاملات 8.021 میلیارد
ارزش بازار 4.625 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 569,607 572,600
حقوقی 3,000 7
تعداد خرید فروش
مجموع 114 107
حقیقی 113 106
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 41.926 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,100 14,100 14,200 700 1
1 500 14,057 14,220 10,000 1
1 7,500 14,056 14,240 950 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65