قیمت پایانی تغییر درصد
14,712 700.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 14,712 700.00 5.00
قیمت پایانی 14,712 700.00 5.00
اولین قیمت 14,712
قیمت دیروز 14,012
بازه روز 14,712 14,712
قیمت مجاز 14,712 13,312
بازه هفته 14,495 13,610
بازه سال - -
P/E 1059264
تعداد سهام 330.197 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 132,079

معاملات

تعداد معاملات 224
حجم معاملات 1.008 میلیون
ارزش معاملات 14.825 میلیارد
ارزش بازار 4.858 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.008 میلیون 1.008 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 4 168
حقیقی 4 168
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
113 1.376 میلیون 14,712 14,772 300 1
1 100 14,710 14,945 4,035 2
1 132 14,700 14,979 4,167 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65