قیمت پایانی تغییر درصد
11,641 504.00 4.15

داده ها

آخرین معامله 11,538 607.00 5.00
قیمت پایانی 11,641 504.00 4.15
اولین قیمت 12,000
قیمت دیروز 12,145
بازه روز 12,000 11,538
قیمت مجاز 12,752 11,538
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 838152
تعداد سهام 330.197 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 132,079

معاملات

تعداد معاملات 454
حجم معاملات 1.138 میلیون
ارزش معاملات 13.252 میلیارد
ارزش بازار 3.844 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.02 میلیون 1.074 میلیون
حقوقی 118,000 64,800
تعداد خرید فروش
مجموع 158 147
حقیقی 157 146
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 619.301 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 91 11,088 11,538 7,414 1
0 0 0 11,546 1,000 1
0 0 0 11,548 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65