قیمت پایانی تغییر درصد
7,066 111.00 1.55

داده ها

آخرین معامله 7,131 46.00 0.64
قیمت پایانی 7,066 111.00 1.55
اولین قیمت 7,152
قیمت دیروز 7,177
بازه روز 7,152 7,002
قیمت مجاز 6,525 5,905
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 508752
تعداد سهام 330.197 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 132,079

معاملات

تعداد معاملات 227
حجم معاملات 502,252
ارزش معاملات 3.549 میلیارد
ارزش بازار 2.333 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 333,241 502,252
حقوقی 169,011 0
تعداد خرید فروش
مجموع 74 72
حقیقی 71 72
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.194 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8 7,131 7,150 728 1
2 2,934 7,130 7,152 1,200 2
1 2,600 7,110 7,160 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65