قیمت پایانی تغییر درصد
6,148 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,123 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,148 0.00 0.00
اولین قیمت 6,350
قیمت دیروز 6,148
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,767 6,123
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 442656
تعداد سهام 330.197 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 132,079

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.03 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 5,878 6,140 2,715 1
0 0 0 6,143 1,000 1
0 0 0 6,199 2,832 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65