قیمت پایانی تغییر درصد
7,883 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,270 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,883 0.00 0.00
اولین قیمت 7,883
قیمت دیروز 7,883
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,277 7,489
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 567576
تعداد سهام 330.197 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 132,079

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.603 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,262 7,883 0 0 0
1 1,100 4,655 0 0 0
1 2,250 4,585 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65